Jastrzębska Spółka Węglowa dysponuje już 160 MW energii elektrycznej wytwarzanej w oparciu o własne źródła energii oparte na gazie koksowniczym i metanie.  115 MW dostarczają bloki energetyczne, a 45 MW silniki gazowe wykorzystujące gaz pochodzący z odmetanowania kopalni. Takie moce umożliwiają  wyprodukowanie ponad 1 TWh energii elektrycznej w roku.

Potrzeby całej grupy JSW szacowane są obecnie na 245 MWe, tak więc na razie nie jest samowystarczalna energetycznie, ale w  trakcie realizacji są kolejne dwa projekty energetyczne o łącznej mocy 105 MWe. Są to blok fluidalny o mocy 75 MW budowany przez Spółkę Energetyczną Jastrzębie przy kopalni Zofiówka i blok energetyczny o mocy 30 MW przy koksowni Radlin wchodzącej w skład JSW Koks. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w Radlinie to koniec 2017 roku, a realizowanej przez SEJ – na przełomie 2016 i 17 roku.

Po zakończeniu budowy obu bloków grupa JSW będzie dysponowała mocą 265 MWe, co w zupełności pokryje zapotrzebowanie naszych zakładów, a nawet umożliwi sprzedaż nadwyżek na rynku energii – podkreśla Edward Szlęk, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Najnowsza jednostka energetyczna w grupie JSW powstała w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, gdzie został uruchomiony blok energetyczny o mocy 71 MWe. Jest to układ czysto kondensacyjny, który wytwarza wyłącznie energię elektryczną, bez produkcji ciepła użytkowego. Jako paliwo do opalania kotła stosowany  jest gaz koksowniczy, będący produktem ubocznym przy produkcji koksu. Gaz dostarczany jest z sieci zakładowej Koksowni Przyjaźń. Rocznie nowy blok będzie zużywał do 350 mln Nm3 gazu koksowniczego .

Uruchomienie nowego bloku w koksowni Przyjaźń pozwoliło wykorzystać efekt synergii. Cała energia produkowana  dzięki gazowi koksowniczemu zostanie wykorzystana na potrzeby kopalni JSW. Najpierw trafi do kopalni Knurów-Szczygłowice, a od czwartego kwartału tego roku popłynie również do Budryka.

Podmioty wchodzące w składy grupy kapitałowej JSW produkują nie tylko energię elektryczną, ale także ciepło. Potencjał produkcyjny grupy w zakresie produkcji energii cieplnej wynosi obecnie 210 MWt.

źródło: JSW