Państwa Członkowskie zaakceptowały decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu wsparcia  z funduszu Connecting Europe Facility (CEF) za 2014 r. dla trzech transgranicznych projektów gazowych.

Decyzja KE została przyjęta 29 października br. podczas posiedzenia Komitetu Finansowego ds. Funduszu Łącząc Europę” – Connecting Europe Facility (CEF). CEF to fundusz UE, z którego pomocą ma być realizowana budowa infrastruktury liniowej w energetyce, transporcie oraz telekomunikacji. Budżet na energetykę na lata 2014-2020 to łączna kwota 5,8 mld EUR.

Wśród projektów wytypowanych do wsparcie CEF, znalazły się 3 projekty gazowe, w realizację których zaangażowany jest polski operator Gaz-System S.A.:

– połączenie gazowe Polska-Litwa– wsparcie w wysokości 295 mln EUR (budowa) oraz 10,6 mln EUR (prace przygotowawcze),
– połączenie gazowe Polska-Czechy – wsparcie w wysokości 1,5 mln EUR (prace przygotowawcze)
– połączenie gazowe Polska-Słowacja – wsparcie w wysokości 4,6 mln EUR (prace przygotowawcze)

 źródło: Ministerstwo Gospodarki