W jakim kierunku zmierza nauka i zasoby, z których można ją czerpać? Eksperci wskazują m.in. na wzrost inwestycji w technologie, dalszą popularyzację nauki przez grywalizację oraz rozwój tzw. nano learningu.

W 2022 roku sektor EdTech (lub EduTech; z ang. technologie edukacyjne jako narzędzia zwiększające efektywność nauki) wyceniany był na ponad 125 miliardów dolarów. Przewiduje się, że liczba to wzrośnie ponad dwukrotnie (do 233 miliardów dolarów do 2027).

Jakie kroki będą podejmować firmy działające na tym rynku, aby wyróżnić się od konkurencji?

Coraz większe inwestycje w technologie EduTech

Ogólnie wskazuje się, że główne podmioty na rynku EdTech (więc szkoły, instytucje szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwa i odpowiedzialne instytucje rządowe) ukierunkują się na dwie strategie. Jedną jest strategia ułatwiania nauczania mieszanego, drugą — pracy zdalnej. 

Ponadto w ciągu następnych 10 lat na rynek pracy wejdzie dodatkowe 800 milionów absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i 350 milionów absolwentów szkół policealnych. Spowoduje to bezwzględny popyt na rozwiązania w zakresie podnoszenia i przekwalifikowywania umiejętności. 

Sektor technologii edukacji jest zdecydowanie liczącą się i przyszłościową branżą.

Personalizacja edukacji

Technologie jak sztuczna inteligencja (AI) i maszynowe uczenie (machine learning) są wykorzystywane coraz częściej w obszarach biznesowych. Obserwujemy, jak coraz częściej aplikowane są w dziedzinie edukacji. 

Jako fundament, na którym tworzone są cyfrowe platformy edukacyjne, technologie umożliwiają personalizację całej ścieżki edukacyjnej. Możliwość przełożenia edukacji na osobiste doświadczenia wspiera model nauki przez zabawę. Dzieje się tak, ponieważ ta druga przecież też dla każdego może oznaczać co innego. 

Od czego zależy personalizacja ścieżki? Po pierwsze, można określić preferencje co do stylu uczenia się i dopasować nauczycieli dla uczniów nie tylko na podstawie ich umiejętności, a także osobowości. Większość takiego procesu personalizacji odbywa się wciąż w sposób niezautomatyzowany. 

Specjaliści z sektora wierzą, że takie dostosowanie materiału usprawni proces nauki, co przełoży się także na wyniki. W konsekwencji dąży się, aby sztuczna inteligencja, rozwiązania do uczenia maszynowego oraz silniki rekomendacji dokonywały analizy zachowania uczniów i dobierały zalecenia z niego wynikające.

Uczeń decyduje  

Coraz częściej mówi się o korzyściach nauki asynchronicznej, umożliwiającej uczniom naukę we własnym tempie. Przykładem były już aplikacje do nauki języków obcych, gdzie można samemu wyznaczać sobie dzienne cele.

Szeroko rozwinięte w branży EdTech rozwiązania do samodzielnej i niezależnej nauki pozwalają kursantom pracować zdalnie i w pełni samodzielnie. Pozostały czas można wtedy tym chętniej wykorzystać na lekcje w klasie lub indywidualne  zajęcia z nauczycielem.

To wszystko wpływa na rozwój nowego modelu w EdTech — tzw. tutoringu, metody pracy nauczyciela (tutora) z jednym studentem. W takim trybie nauki przewodnik-nauczyciel nadal kieruje procesem, oferując zalecenia i wsparcie przy zachowaniu niezależności i swobody ucznia.

Dostrzegające ten trend platformy e-learningowe do nauki przez internet aplikują na swoich stronach inteligentne technologie. Wsparcie jak sztuczna inteligencja i chatboty pomagają uczniom poświęcić 70% czasu samodzielnej nauce. Pozostałe 30% lekcji jest faktycznie współprowadzonych przez nauczyciela. 

szkoła, nauka, matematyka na planszy
Nauka w chmurze, personalizacja i gry. Edukacja na nowo
Zdjęcie: pexels.com

Grywalizacja = motywacja

Gamifikacja, grywalizacja, nauka poprzez granie — nauka w oparciu o gry jest i pozostanie mocnym trendem. Dlaczego? To wynik rosnącej potrzeby poprawy doświadczeń edukacyjnych. Efekt chęci uzyskania dobrych wyników, coraz popularniejszego przedkładania samej wartości nauki nad oceny, oraz zwiększonego korzystania z urządzeń mobilnych. 

Co więcej, badanie Taylor i Francis pokazało, że 67 proc. uczniów uznaje kursy wykorzystujące grywalizację za bardziej motywujące niż tradycyjne metody prowadzenia zajęć. Efekty nauki przez gry są widoczne na dużą skalę. Badania pokazały, że pracownicy wdrażani do firmy poprzez proces z elementami grywalizacji są bardziej efektywni. 

Nauka express: nano learning

Dużą część prognozy dla branży EduTech stanowi rozwój nano learningu. To koncepcja nauczania danych zagadnień małymi fragmentami i w krótkim czasie. Taki system dostarcza uczniom pojedynczej dawki wiedzy we współczesnej i przystępnej formie. Odbywa się to np. za pośrednictwem krótkich filmów lub nagrań głosowych.

Ten styl uczenia się adresuje się szczególnie do pokolenia Z, którego przeciętny czas skupienia uwagi uważa się za krótszy. Pojedyncze kursy w ramach nano learningu trwają zwykle od dwóch do dziesięciu minut, składając się na indywidualny program.

Z jednej strony wygląda na to, że 2023 rok w branży EduTech będzie owocował w rozwój metod już od kilku lat rewolucjonizujących rynek, jak gry.

Z drugiej, przewidywane inwestycje w ten prosperujący sektor czynią go otwartym na nowości jak nigdy wcześniej. Obserwujemy indywidualizację i dostępność edukacji, o której wcześniej można było marzyć.

Źródło: Novakid