Szósty miesiąc z rzędu stopa bezrobocia wynosi 6.1 proc.. Stopa bezrobocia w listopadzie utrzymała się na poziomie 6,1 proc, czyli niezmienionym od czerwca – wynika z szacunków MRPiT

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca października 2020 roku) wyniosła w końcu listopada br. 6,1%, co oznacza, że od sześciu miesięcy pozostaje na takim samym poziomie.

Szósty miesiąc z rzędu stopa bezrobocia wynosi 6.1 proc.- puste biuro z biurkami i krzesłami.
Szósty miesiąc z rzędu stopa bezrobocia wynosi 6.1 proc.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu listopada 2020 roku wyniosła 1,026 mln osób. W porównaniu do końca października 2020 roku wzrosła o 7,8 tys. osób, czyli o 0,8%. W analogicznym okresie 2019 r. poziom bezrobocia rejestrowanego zwiększył się o 9,1 tys. osób, tj. o 1,1%.

Stopa bezrobocia w Polsce jedna z najniższych w UE

Wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych w listopadzie jest zjawiskiem typowym dla końca roku. Ponadto obserwowanym również w ubiegłych latach.

W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 10%. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,9%).

Wzrost stopy bezrobocia w listopadzie 2020 roku w porównaniu do października 2020 roku wystąpił w 6 województwach. Przy czym wzrost o 0,1 punktu procentowego miał miejsce w kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, pomorskim, warmińsko- mazurskim oraz o 0,2 p. p. w zachodniopomorskim.  W pozostałych 10 województwach natężenie bezrobocia w odniesieniu do października nie zmieniło się.

Według danych Eurostatu w październiku 2020 roku Polska była wciąż, po Czechach, drugim krajem w UE o najniższej stopie bezrobocia. Osiągając stopę na poziomie 3,5% wobec 7,6% w UE27 i 8,4% strefie Euro. W UE wskaźnik bezrobocia zwiększył się z 6,6% w październiku 2019 r. do 7,6% we wrześniu i w październiku 2020 r.

Źródło: gov.pl