Zaufanie w biznesie ma kluczowe znaczenie, w szczególności w cyfrowych czasach. Technologie ułatwiają zdalne transakcje, jednak jednocześnie wymuszają rozwój narzędzi zapewniających bezpieczeństwo.

Weryfikacja tożsamości kontrahentów w sposób niebudzący wątpliwości musi przebiegać sprawnie, aby nie spowolnić procesów biznesowych.  Z drugiej strony organizacje muszą stawić czoła licznym zagrożeniom, takim jak kradzież tożsamości czy danych uwierzytelniających oraz tzw. deepfake, czyli fałszywa tożsamość. O tym, jak żonglować bezpieczeństwem i dobrymi doświadczeniami użytkownika będzie można usłyszeć podczas tegorocznej edycji Trusted Economy Forum, największej w Europie konferencji poświęconej elektronicznym usługom zaufania.

Cyfrowa transformacja sprawia, że rośnie komfort prowadzenia biznesu – szybkość, dostępność, możliwość pracy z dowolnego miejsca. Jednak, gdy nie spotykamy się z kontrahentem twarzą w twarz, musimy polegać na cyfrowych sposobach uwierzytelniania i potwierdzania tożsamości, aby budować zaufanie i zagwarantować bezpieczeństwo transakcji – tłumaczy Tomasz Litarowicz (Trusted Economy Forum). 

Cyberbezpieczeństwo a zmiany w prawie

Uczestnicy Trusted Economy Forum będą mogli wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych: technologiczno-biznesową i ekspercką. Ważnym elementem pierwszej z nich będzie cyberbezpieczeństwo: wyzwania, jakim musi stawić czoła biznes w kontekście usług zaufania. 

W ramach ścieżki technologiczno-biznesowej omówione zostaną przykłady wdrożeń, istotnym wątkiem będą także e-doręczenia. Ścieżka ekspercka będzie poświęcona zmianom w zakresie polskich, europejskich i światowych norm i aktów prawnych. 

Rok 2023 będzie szczególny, gdyż właśnie teraz ma odbyć się głosowanie nad ostatecznym kształtem kluczowego dla unijnej branży usług zaufania rozporządzenia eIDAS 2.0. Nie zabraknie również wątków związanych z włączeniem Ukrainy w europejski ekosystem usług zaufania i ułatwieniem przedsiębiorcom z tego kraju prowadzenia biznesu na terenie Unii Europejskiej. 

Wyzwania rynku usług zaufania

Czyli Europejski Portfel Tożsamości, komputery kwantowe i konserwacja e-podpisów:

Zmiany prawne zapowiadane przez Komisję Europejską budzą wiele emocji. Niektórzy dostawcy usług zaufania obawiają się, że wprowadzenie Europejskiego Portfela Tożsamości cyfrowej odbije się negatywnie na ich biznesie. W Polsce trwa dyskusja, na ile usługa mObywatel wpisze się w założenia regulatora, a także w jakim kierunku powinna być rozwijana – mówi Tomasz Litarowicz.

    Trusted Economy Forum przybliży wnioski z raportu prezentującego perspektywę rynku usług zaufania w Unii Europejskiej, portfolio unijnych dostawców tożsamości i kwalifikowanych dostawców usług zaufania, a także główne wyzwania i szanse w tym segmencie. Pomoże on w znalezieniu odpowiedzi na pytanie o to, jak eIDAS 2.0 zmieni rynek identyfikacji i usług zaufania w najbliższych latach.

    Źródło: Asecco