Przywództwo to sztuka, którą można opanować. A więc już w pierwszym rozdziale autor przedstawia kilka praktycznych rad, jak nie być szefem, a zostać przywódcą. W prostych słowach, posługując się licznymi przykładami rozprawia się z najbardziej popularnymi stereotypami na temat zarządzania. Chętnie udziela czytelnikom praktycznych rad: nie bądź ani bezwzględny, ani zbyt pobłażliwy czy nie naśladuj bezmyślnie stylu swojego byłego szefa 😉

Odnalezienie równowagi pomiędzy przywództwem a zarządzaniem, powinno być celem dla wszystkich, którzy pragną odnieść zawodowy sukces. To motyw przewodni książki, którą warto przeczytać min. dwa razy – by lepiej zapamiętać wszystkie cenne porady.

Szczegółowo omówionym cechom dobrego przywódcy poświęcony został osobny rozdział. Zgodnie z nadrzędnym motto, mówiącym o tym, że najdalej zachodzi ten, kto ma w sobie wolę działania i odwagę. Dale Carnegie wyróżnia 16 cech, najczęściej występujących u managerów osiągających sukcesy. Dlatego pozytywne nastawienie i umiejętność doprowadzania spraw do końca to właśnie jedne z pełnego zestawu cech. Autor opisuje także zasady, dotyczące rozliczania siebie i swoich celów. Uważa, że skuteczny lider powinien być skłonny przejąć inicjatywę, by działać, a nie reagować i wyznaczać sobie wciąż wyższe standardy.

Niezależnie od skali organizacji, zadaniem dobrego przywódcy jest troska o swoich pracowników oraz odpowiednia ich motywacja. Specjaliści są w tych kwestiach wyjątkowo zgodni, że najlepszym motywatorem są zarówno pochwały i wyrazy uznania, jak i sprawiedliwe traktowanie, demokratyczne reguły zarządzania, choć najważniejsze miejsce w tym mikrorankingu zajmuje sama praca.

Dobór personelu, delegowanie zadań, tworzenie kreatywnej przestrzeni do współpracy, rozwój innowacji to kolejne opisywane w książce obszary. To one mają wpływ na efektywność pracy lidera. Dlatego lekturę kończy rozdział poświęcony sztuce rozwiązywania problemów, a autor przekonuje swoich czytelników, że to mistrzowie podejmują ryzyko, a kreatywność wymaga gotowości na porażkę.   

KsiążkaDale`a Carnegie – Jak zostać skutecznym przywódcą i polepszyć jakość życia do kupienia: https://sensus.pl/ksiazki/jak-zostac-skutecznym-przywodca-i-polepszyc-jakosc-zycia-dale-carnegie,jazosp.htm#format/d