Protest RP przeciwko działaniom prokuratury i organów ścigania wobec przedsiębiorców. Z ogromnym niepokojem obserwujemy zatrzymania znanych polskich przedsiębiorców i ich doradców. Sposób przeprowadzenia tych zatrzymań narusza konstytucyjne prawa zatrzymanych i buduje atmosferę powszechnego zastraszenia. Nie przesądzamy o odpowiedzialności osób, wobec których prowadzone są postępowania.

Protest RP przeciwko aresztowaniom tymczasowych

Rada Przedsiębiorczości stanowczo protestuje jednak przeciwko codziennym praktykom prokuratury i organów ścigania, które wywierają presję na podejrzanych, stosowaną na niespotykaną wcześniej skalę. Nagminne zatrzymania w celu przesłuchania i bezprecedensowe nadużywanie aresztu tymczasowego – najostrzejszego środka zapobiegawczego – są niedopuszczalne. Zatrzymanie w świetle medialnych reflektorów i perspektywa wielomiesięcznego aresztu, bez względu na wagę zarzutów i stopień ich uprawdopodobnienia, stają się powszechną formą nacisku na podejrzanego.

Protest RP przeciw działaniom prokuratury- policjant stoi tyłem, prz pasku ma przypięte kajdanki i telefon
Protest RP przeciw działaniom prokuratury

Godzi to w konstytucyjne prawa obywatela, który powinien mieć gwarancję szerokiego korzystania z zasady domniemania niewinności. Rozbudzanie przez prokuraturę szerokiego zainteresowania mediów, bez udzielania wyczerpujących i pełnych – 2 – informacji, jest drogą do zniszczenia wizerunku zatrzymanego na długo przed wydaniem jakiegokolwiek rozstrzygnięcia przez sąd.

Coraz bardziej kontrowersyjne działania prokuratury i organów ścigania podkopują i tak wątłe zaufanie Polaków do instytucji państwowych. Dzieje się to w czasach największego kryzysu w najnowszej historii Polski i Europy. W dniach, kiedy musimy walczyć o życie i zdrowie ludzi, miejsca pracy i odbudowę gospodarki. W tej walce prywatni przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę i nie mogą padać ofiarą nadużyć ze strony władzy. Potrzebujemy dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, atmosfery solidarności, wsparcia i współpracy. Podkopywanie zaufania do kolejnej grupy społecznej z pewnością temu nie służy. Dlatego apelujemy o rozwagę i merytoryczne stosowanie prawa.

Źródło: Rada Przedsiębiorczości

Przeczytaj także: Inwestycje w aktywa niematerialne to ponad 1/4 polskich inwestycji

Inwestycje w aktywa niematerialne to ponad 1/4 polskich inwestycji. Wartość inwestycji w aktywa niematerialne w Polsce w 2018 r. wyniosła ponad 133 mld PLN. Co przekłada się na 27,25 proc. wszystkich inwestycji w polskiej gospodarce.