Usprawnienie procesu rozwoju pracowników za pomocą matrycy kompetencji obejmuje stworzenie ustrukturyzowanych ram do oceny, śledzenia i doskonalenia umiejętności i kompetencji pracowników. Matryca kompetencji pomaga zidentyfikować luki w umiejętnościach i odpowiednio kierować działaniami szkoleniowymi i rozwojowymi. Oto przewodnik krok po kroku, jak zacząć pracę z matrycą:

1.Zdefiniuj cele organizacyjne:

Zacznij od dostosowania procesu rozwoju pracowników do strategicznych celów swojej organizacji. Zrozum umiejętności i kompetencje wymagane do osiągnięcia tych celów.

2. Zidentyfikuj kluczowe kompetencje:

Określ krytyczne kompetencje i umiejętności potrzebne do pełnienia każdej roli w organizacji. Powinny one być specyficzne dla branży, każdego działu i zadań strategicznych twojej firmy.

3. Opracuj matrycę, która zawiera listę wszystkich istotnych kompetencji i umiejętności wymaganych dla każdej roli lub stanowiska. Kompetencje te mogą być techniczne, miękkie lub związane z przywództwem.

lub
zacznij do bezpłatnego testu gotowej Matrycy Kompetencji SkillBox!

Z kodem: INFOR0923 otrzymasz aż 30 dniowy dostęp do darmowej wersji demonstracyjnej.


Matryca Kompetencji SkillBox jest kompleksowym narzędziem do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji.

SkillBox wesprze Twoją firmę w:
☑Kompleksowej informacji zwrotnej o potencjale pracowników i zespołów
☑Automatyzacji i standaryzacji procesów związanych z oceną i rozwojem pracowników
☑Dostarczeniu danych do podjęcia prawidłowych decyzji personalnych
☑Podczas audytów np. IATF, ISO


matrycakompetencji.pl