W czerwcu wartość portfela kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych wzrosła o 330 mln zł i wynosi już prawie 59,5 mld zł. Szybko rosną także depozyty mikrofirm. W czerwcu powiększyły się o ponad 820 mln zł.

To drugi z rzędu miesiąc, kiedy wartość portfela kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych wzrosła o ponad 300 mln zł oraz szósty, w którym notuje się wzrost tego wskaźnika. Wprawdzie 300 mln zł nie jest oszałamiającą kwotą, jednak duże wrażenie robi systematyczność wzrostu w ostatnim okresie. W rezultacie do bariery 60 mld zł zostało już bardzo niewiele.

czwartekŹródło: NBP

Kredyty na nieruchomości lekko w górę

Odmiennie niż w ostatnich miesiącach, w czerwcu w górę poszły wartości trzech najważniejszych składowych portfela kredytów dla mikrofirm. W największym stopniu powiększyła się kwota zaciągniętych kredytów o charakterze bieżącym – ta część portfela powiększyła się o 265 mln zł. Obecnie wartość finansowania bieżącego wynosi blisko 31,4 mld zł.

Przedsiębiorcy indywidualni w czerwcu korzystali także z kredytów inwestycyjnych, ale zainteresowanie było mniejsze niż choćby miesiąc wcześniej. Ta część portfela kredytów i pożyczek urosła bowiem jedynie o 33 mln zł, tymczasem w maju wzrost wyniósł 160 mln zł. Obecnie łączna wartość zobowiązań przedsiębiorców, zaciągniętych na inwestycje, wynosi nieco ponad 14,7 mld zł.

Większą zmianę widać w kredytach na nieruchomości. W ostatnich miesiącach bowiem ta część portfela topniała, tymczasem w czerwcu saldo pożyczek wziętych i spłaconych okazało się dodatnie. To wprawdzie tylko 9 mln zł wzrostu wartości kredytów na nieruchomości, ale jednak również i ta część portfela bankowego finansowania firm powiększyła się i obecnie ma wartość prawie 5,25 mld zł.

Najmniejsze firmy generują coraz większą nadwyżkę

O wiele większy wzrost wartości widać w lokatach zakładanych przez mikroprzedsiębiorców. Ich wartość na koniec czerwca wyniosła blisko 31,2 mld zł. To oznacza kontynuacje trendu, rozpoczętego już w marcu.

Wzrost lokat mikrofirm oznacza, że obecnie generują one sporą nadwyżkę pomiędzy kosztami bieżącymi a przychodami. W czerwcu najmniejsze przedsiębiorstwa były w stanie odłożyć ponad 800 mln zł. Tempo, w którym przyrastają depozyty, wynosi już obecnie 18% (licząc do analogicznego miesiąca roku poprzedniego), co oznacza, iż wytwarzana przez przedsiębiorców indywidualnych nadwyżka rośnie.

czwartek1Źródło: NBP

Jedyne, co może budzić wątpliwości, to cel, na jaki mikroprzedsiębiorcy zamierzają przeznaczyć odłożone środki. W pewnej części są to pieniądze, którymi na początku roku zostaną sfinansowane płatności podatkowe. A co z resztą?

Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy indywidualni starają się przede wszystkim inwestować ze środków własnych. Kredyty jako źródło finansowania wydatków są stosowane rzadziej. Jeśli więc mikrofirmy mają większe przychody i zyski, wówczas w mniejszym stopniu korzystają z kredytów bankowych. To oznacza, że ryzyko, iż zgromadzone na lokatach bankowych środki zostaną przeznaczone na wypoczynek na Majorce, jest stosunkowo niewielkie. Można się raczej spodziewać, że skłonność najmniejszych przedsiębiorców do inwestowanie nie tylko nie zmaleje, ale nawet wzrośnie, tyle że będą one finansowane w jeszcze większym stopniu ze środków własnych.

czwartek2

Źródło: wyliczenia własne na podst. danych NBP

autor: Marek Siudaj, Tax Care