KRYNICA VITAMIN SA otrzymała zgodę Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020. To doskonałe potwierdzenie świetnej kondycji Spółki i realizacji zakładanych planów zarówno finansowych, jak i handlowych. Wbrew rynkowym nastrojom i na przekór licznym przeciwnościom, Spółka konsekwentnie rozwija swoją działalność i dywersyfikuje źródła przychodów. Ta strategia znajduje uznanie Rady Nadzorczej i poparcie wśród akcjonariuszy. Zaliczka w wysokości dwa złote na jedną akcję zostanie wypłacona uprawnionym akcjonariuszom Spółki na dzień 03 listopada 2020 roku, a jej wypłata zaplanowana jest w dniu 10 listopada 2020 roku.