Innowacje dla biznesu w dobie epidemii. Epidemia koronawirusa przyspieszyła wprowadzanie innowacji w polskich firmach. Wielu z nas zaczęło załatwiać więcej spraw przez internet i nierzadko po raz pierwszy sięgnęło po nowoczesne technologie. O tym, że dynamiczne zmiany na rynku mają też ogromne znaczenie dla funkcjonowania firm, świadczą wyniki badań przeprowadzonych przez ING. Aż 73%* Polaków uznało stosowanie innowacyjnych rozwiązań za bardzo ważne dla przedsiębiorców, a 69% stwierdziło, że nowa rzeczywistość zachęciła prowadzących biznes do rozpoczęcia działalności w internecie.

Nowa rzeczywistość

Trudne sytuacje, w których – przynajmniej na chwilę – tracimy poczucie kontroli nazywamy w psychologii kryzysami. Takim kryzysem jest bez wątpienia epidemia koronawirusa, której konsekwencje dotyczą nie tylko sfery ściśle zdrowotnej, ale także kondycji psychicznej ludzi, a nawet sytuacji ekonomicznej i finansów. Trudna sytuacja bywa jednak dobrym momentem do tego, aby zatrzymać się na chwilę, przyjrzeć problemowi i wygenerować rozwiązania. Mówiąc inaczej – kryzys stymuluje do kreatywności, szukania innowacji i nowych rozwiązań, które mogą prowadzić do wyników przerastających te, uzyskiwane w czasach stabilizacji.

Innowacje dla biznesu w dobie epidemii - infografika jak epidemia przyspieszyła wprowadzanie innowacji.
Innowacje dla biznesu w dobie epidemii

Innowacje dla biznesu

Prowadzenie biznesu w nowej rzeczywistości wiąże się ze stosowaniem nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym ludziom żyje się łatwiej. Polacy doceniają te zaimplementowane przez firmy i przedsiębiorców innowacje. Aż 58% przyznało, że ułatwiają nam one codzienne funkcjonowanie w czasach epidemii. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się jedynie 5% z nas. Pomaganie i ułatwianie innym życia dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań niesie także satysfakcję dla właścicieli firm – tak uważa 62% respondentów. Tymczasem, prawie połowa z nas (46%) sądzi, że przeszkodą we wprowadzaniu innowacyjności może być brak czasu związany z bieżącym prowadzeniem firmy.

Inicjatywy, które warto wspierać

Inicjatywa i pomysłowość firm działających na rynku sprawia, że wielu z nas żyje się po prostu łatwiej. Widzimy, jak wiele tego typu działań podejmowanych jest codziennie przez firmy, małe i średnie, ale również przez te najmniejsze. Warto te inicjatywy wspierać i pomagać w ich realizacji. Robimy to także poprzez udostępnianie firmom rozwiązań, które usprawniają obrót bezgotówkowy, rozwijanie metod płatności czy szybszą zamianę należności na gotówkę.

Źródło: ING