Fuzje i przejęcia szansą dla firm w dobie COVID-19.Wychodzenie z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa oznacza powrót do finalizowania zawieszonych w tym okresie transakcji.

Na początku 2020 roku wydawało się, że tempo wzrostu na rynku transakcji fuzji i przejęć utrzyma się na poziomie z 2019 roku. Szczególnie kiedy wartość podpisanych na świecie umów szósty rok z rzędu przekroczyła 3 bln dolarów. Pandemia koronawirusa zrewidowała te założenia. Aby powrócić na ścieżkę dotychczasowego rozwoju, świat po-kryzysowy będzie musiał przejść zmiany strukturalne i systemowe. Co nieuniknione, nie będzie to proces równomierny, przebiegający we wszystkich regionach i branżach w podobny sposób. Większość sektorów zostanie przedefiniowana, a wiele z nich wykorzysta fuzje i przejęcia w celu przyspieszenia tej transformacji – wynika z raportu Deloitte.

Fuzje i przejęcia szansą dla firm w dobie COVID-19 - kobiety i meżczyźni siedzą przy stole w biurze i dyskutują
Fuzje i przejęcia szansą dla firm w dobie COVID-19

Fuzje i przejęcia są nieuniknione

Przedsiębiorstwa zaliczane do indeksu S&P 1200 posiadają rezerwy gotówkowe rzędu 3,8 bln dolarów. Dodatkowe 2,5 bln dolarów do zagospodarowania w sprzyjających warunkach znajduje się w sektorze private. Aby do tego doszło, firmy muszą przygotować się do funkcjonowania w nowym świecie, w fundamentalnie innych warunkach gospodarczych oraz społecznych.

Znaczące przekształcenie otoczenia biznesowego, w którym zawierane są transakcje, jest nieuniknione. Poza tradycyjnymi fuzjami i przejęciami, firmy muszą wdrożyć szeroką gamę strategii rozwoju nieorganicznego, takich jak partnerstwa, wspólne inwestycje z przedsiębiorstwami private equity. Ponadto zaangażowanie się w rozwój nowoczesnych technologii, międzysektorowe sojusze ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach oraz partnerstwo z instytucjami rządowymi.

Wszystko to spowoduje, że przedsiębiorstwa mogą przyjąć defensywne lub ofensywne strategie M&A. Dzięki nim będą mogły jednocześnie starać się chronić istniejącą pozycję rynkową, przyspieszyć powrót do normalności. Ponadto przygotować się do zdobycia pozycji rynkowych liderów. Uwzględnienie tych scenariuszy przy ponownym zdefiniowaniu zasad fuzji i przejęć, pozwoli jasno wskazać cel podejmowanych działa. Jednocześnie ułatwi stawianie czoła ewentualnym i nieprzewidzianym sytuacjom.

Defensywne akwizycje

Pandemia niemal natychmiast spowodowała, że wiele firm przeszło w tryb przetrwania. W rezultacie duża część z nich zwróci się w stronę fuzji i przejęć. Czy to z wyboru, czy z konieczności – aby zabezpieczyć swoją przyszłość.

Firmy, które poważnie ucierpiały w wyniku kryzysu i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, będą musiały podjąć zdecydowane środki, aby zapewnić sobie przetrwanie. Niektóre zajmą się optymalizacją portfela w celu zidentyfikowania aktywów, które nie są strategicznie dopasowane i mogą zostać sprzedane. Inne podejmą radykalne działania, w tym sprzedaż aktywów w trudnej sytuacji, aby odzyskać wartość z działów generujących straty.

Firmy, które w ostatnim czasie dokonały przejęć, będą zmuszone do realizacji synergii z tych inwestycji w szybszym tempie. Wszystko po to, aby uwolnić środki na poradzenie sobie ze spowolnieniem. Inne, które borykają się z brakiem kapitału mogą chętniej rozważać sojusze lub możliwości współinwestowania w celu zmniejszenia ryzyka. Ponadto także nakładów kapitałowych w swojej podstawowej działalności. Private Equity również może stanowić atrakcyjną opcję sfinansowania inwestycji, które pozwolą na budowanie wartości przedsiębiorstwa w długim okresie.

Ofensywne przejęcia

Kryzys wywołany pandemią pokazał atrakcyjność nowych cyfrowych kanałów, modeli operacyjnych opartych na podejściu agile i znaczeniu poszczególnych ogniw łańcucha dostaw. Wiele firm będzie musiało aktywnie realizować politykę akwizycji, aby szybko dostosować się do nieuniknionych zmian w swoich modelach biznesowych.

Wreszcie, kilka prężnych i strategicznie dobrze sytuowanych firm powinno wykorzystać fuzje i przejęcia oraz inne działania inwestycyjne, aby zdobyć wiodącą pozycję na rynku. Wymagałoby to sojuszy obejmujących zarówno dużych partnerów specjalistycznych, jak i start-upy z ekosystemu innowacji. Muszą także wykorzystywać M&A, aby pozyskiwać przedsiębiorstwa funkcjonujące na styku z ich działalnością. Jednocześnie, aby spożytkować je do przygotowania nowych ofert, kształtujących ich branże w przyszłości.

Wyznaczanie nowych horyzontów

45 proc. badanych przedstawicieli kadry zarządzającej rozważa zbycie od jednego do pięciu zależnych podmiotów lub inwestycji w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Sprzedający muszą mieć świadomość, że w czasie kryzysu chętnych nabywców może być mniej. Muszą zadbać o maksymalizację atrakcyjności posiadanych aktywów. W kontekście wycen, z ostrożnością należy podchodzi do korekt normalizujących wyniki w 2020 do poziomu EBITDAC (Earnings Before Interest Tax, Depreciation & Amortisation and Covid). Większą wagę przykładać do rozbudowanej analizy wrażliwości i scenariuszy.

Pokryzysowe środowisko biznesowe, w którym ma dochodzić do fuzji i przejęć, będzie się zasadniczo różniło od tego znanego przed pandemią.

Fundamentem nowej rzeczywistości ma być jasne zdefiniowanie celów korporacyjnych, efektywnie wiążących zrównoważony rozwój z wymiernymi komercyjnymi sukcesami. Ponadto odpornością na nawet najbardziej nieprzewidziane sytuacje i budowaniem trwałego zaufania wśród szerokiej koalicji interesariuszy.

Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.

https: deloitte.com