W dynamicznie zmieniającym się świecie coraz trudniej podejmować wybory bez wdrożenia dobrego systemu wartości i ustalonych zasad działania. Celem programu jest zachęcanie do codziennego stosowania norm rzetelnego postępowania i uczciwości we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową. Program Przedsiębiorstwo Fair Play to organizowane na szeroką skalę przedsięwzięcie,  które już od ponad 25 lat wskazuje firmom w całej Polsce wartości, jakimi najlepiej kierować się w swoich działaniach.

Tu zaczyna się biznes i przyjaźnie: udział w programie Przedsiębiorstwo Fair Play to nie tylko sprawdzony sposób budowania trwałej i silnej pozycji firmy, ale także przepis na lepszą samoocenę pracowników, satysfakcję z wykonywanej pracy i motywację do osiągania wyznaczonych celów.

Pora na pokazanie siły Twojej marki

Po raz 26. organizatorzy zapraszają firmy z całej Polski do dołączenia do społeczności Przedsiębiorstw Fair Play i potwierdzenia, że uczciwość jest wartością przewodnią w przedsiębiorstwie. 

Deklaracje zgłoszeniowe można przesyłać za pomocą elektronicznego formularza. Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie działalności gospodarczej, od co najmniej roku kalendarzowego, poprzedzającego tegoroczną edycję oraz posiadanie siedziby w Polsce. Zgłoszenia mogą wysyłać wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od branży. 

Po przesłaniu deklaracji przedsiębiorstwo wypełnienia elektroniczną ankietę, w której wskazuje najważniejsze informacje dotyczące swojej działalności. Przedsiębiorstwo Fair Play to jeden z nielicznych certyfikatów przyznawany na podstawie szczegółowej, dwuetapowej weryfikacji. 

W pierwszym etapie oceniana jest kondycja przedsiębiorstwa na podstawie wypełnionej przez nie ankiety. Następnie, w firmach zakwalifikowanych do II etapu, odbywają się wizyty odpowiednio wykwalifikowanych audytorów, którzy weryfikują prawdziwość danych zawartych w ankietach.

Jesienią Kapituła Programu, do udziału w której zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli administracji, samorządów i uczelni podejmie decyzje o przyznaniu poszczególnych nagród. Każdą edycję programu kończy Wielka Gala Finałowa, podczas której następuje uroczyste ogłoszenie wyników.

Przedsiębiorstwa Fair Play, które dają przykład

Firmy uzyskujące tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play przestrzegają przepisów prawa oraz przyjętych norm społecznych, wywiązują się z podjętych zobowiązań, wykazują szacunek wobec partnerów biznesowych, stosują zasady uczciwej konkurencji i przejrzystości informacji, biorą odpowiedzialność za pracowników, środowisko naturalne i społeczność lokalną. Na przestrzeni 25 lat certyfikat został przyznany ponad 2 500 firmom, w tym zarówno dużym przedsiębiorstwom, jak i tym mniejszym, działającym na lokalnych rynkach. Łącznie do programu napłynęło dotychczas 11 660 zgłoszeń.

W Polsce jest wiele firm, które działają nie tylko dla zysków, lecz przede wszystkim w służbie odpowiedzialności dla Polski i Polaków i zachowując wierność wyznawanym zasadom. W 2023 roku po raz pierwszy w historii programu przyznana zostanie specjalna nagroda dla firm, które sięgną po certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play po raz 25!

Uhonorowanie ich będzie namacalnym dowodem na poparcie wysokiej zasadności wdrożenia na stałe zasad strategii fair play we wszystkich polskich przedsiębiorstwach.

Otrzymaj wsparcie władz lokalnych

Program Przedsiębiorstwo Fair Play cieszy się mocnym poparciem władz regionalnych. Program promuje dbanie o relacje z interesariuszami przedsiębiorstwa, w tym z władzami lokalnymi czy regionalnymi.

Uczciwe, stale rozwijające się firmy to wielka korzyść dla otoczenia. Są one siłą napędową swojego regionu – zapewniają miejsca pracy czy wpływy do budżetu. Nic więc dziwnego, że po raz kolejny program swoim patronatem obejmują Marszałkowie większości województw.

Certyfikat dzięki tak szerokiemu poparciu staje się wyraźną rekomendacją, że z Przedsiębiorstwami Fair Play warto współpracować.

Źródło: Program Przedsiębiorstwo Fair Play