Przybywa obcokrajowców, którzy otwierają w Polsce własną firmę, wynika z danych gromadzonych przez Tax Care. Ponad połowa zagranicznych klientów tej firmy to firmy należące do obywateli Ukrainy i Białorusi.

Wg danych Eurostatu Polska wydała w 2016 roku niemal 586 tysięcy zezwoleń pobytowych dla obywateli państw spoza Unii Europejskiej. Był to drugi najwyższy wynik w Unii Europejskiej po Wielkiej Brytanii (866 tys. zezwoleń), a przed Niemcami (505 tys.). Jednocześnie nasz kraj usytuował się na pierwszym miejscu w UE pod względem liczby imigrantów, którzy przyjechali „za pracą”: aż w ośmiu na dziesięć przypadków przybyły do Polski obcokrajowiec swój wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt motywował względami zawodowymi.

Co drugi zagraniczny przedsiębiorca pochodzi z Ukrainy i Białorusi

Wraz ze wzrostem liczby obcokrajowców pracujących w Polsce rośnie również liczba otwieranych przez nich firm, co pokazują statystyki biura rachunkowego Tax Care. W porównaniu do całego roku 2016 liczba klientów-obcokrajowców zwiększyła się już o ok. 55% w pierwszych 11 miesiącach 2017 roku.

Wśród klientów Tax Care spoza Polski jednoosobowe działalności gospodarcze najczęściej zakładają nasi wschodni sąsiedzi: Ukraińcy (44% zagranicznych klientów Tax Care) oraz Białorusini (10%). Na dalszych miejscach plasują się obywatele Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Afganistanu. W zakresie spółek z. o. o. widać za to duży udział narodów azjatyckich: Hindusów, Koreańczyków, Chińczyków i Wietnamczyków. W sumie Tax Care obsługuje firmy założone w Polsce przez obywateli 40 państw.

Co piąty pracuje „za kółkiem”

Branże najczęściej reprezentowane przez firmy założone przez zagranicznych klientów Tax Care to usługi transportowe (17%), sprzedaż detaliczna i hurtowa (9%) oraz IT (ponad 6%), a także sektor restauracyjny oraz doradztwo gospodarcze. Jedynie ponad 3% klientów Tax Care reprezentuje sektor usług budowlanych.

Ze względu na specyfikę usług oferowanych przez Tax Care najliczniejsza grupa klientów to osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Niemniej jednak tendencję wzrostową w liczbie zakładanych przez obcokrajowców firm widać również w innych formach organizacji przedsiębiorstw, szczególnie w spółkach z o. o., które zdecydowanie są najczęściej wybieraną formą prawną firm tworzonych w Polsce przez obcokrajowców – mówi Piotr Hejmanowski, ekspert Tax Care ds. obsługi prawnej mikroprzedsiębiorstw. – Założenie w Polsce spółki z o. o. jest łatwiejsze dla obcokrajowców, gdyż może to zrobić osoba lub osoby posiadające tylko pobyt czasowy bez dostępu do rynku pracy. Jednoosobowa działalność wymaga już karty pobytu. – dodaje.

Większą aktywność biznesową obcokrajowców w Polsce potwierdzają również dane GUS. Według listopadowego biuletynu statystycznego GUS liczba istniejących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego wzrosła na koniec września 2017 r. o niemal 5% r/r do 89,5 tys. firm, co oznacza, że w ciągu roku powstało niemal 4 tys. nowych spółek.