Odpowiedzialna za Polskę, kraje Bałtyckie, Czechy, Słowację oraz Ukrainę; menedżerka ds. rozwoju talentów

Jakie wyzwania związane z kształtowaniem kultury organizacyjnej widzi Pani obecnie w swojej firmie i jakie kroki podjął dział HR, aby stawić im czoło?

Myślę, że nie będę oryginalna, jeżeli powiem, że mierzymy się ze zjawiskiem „rozłączenia” z organizacją. Pandemia i praca zdalna, chociaż z jednej strony stanowi dobrodziejstwo, z drugiej nie pomaga zidentyfikować się w pełni z organizacją, zwłaszcza nowym osobom i wymaga od menedżerów adaptacji nowych sposobów zarządzania. Aby temu zaradzić, wprowadziliśmy m.in. nowy standard onboardingu, który definiuje role i poszczególne kroki, jakie należy podjąć, aby proces wprowadzenia do organizacji był pomyślny, nawet w przypadku wirtualnych zespołów. Firma dostrzega też znaczenie różnorodności i sprawiedliwego traktowania, m.in. inwestując w szkolenia, których celem jest ułatwienie współpracy w środowisku, gdzie spotykają się różne kultury i pokolenia. Jako jedna z trzech spółek należących do Grupy Bureau Veritas możemy pochwalić się też certyfikatem GEEIS (Gender Equality European & International Standard). Jest to międzynarodowy standard mierzący rozwój kultury równości płci i różnorodności w miejscu pracy.

Czy funkcjonowanie firm w obszarze zarządzania ludźmi jest dziś bardziej transparentne i humanocentryczne niż jeszcze dekadę temu?

Zdecydowanie. Od liderów wymaga się dzisiaj, aby potrafili wypracować bliskie relacje z pracownikami i rozumieli ich potrzeby. Pracownicy chcą widzieć sens i czuć, że mają wpływ, chcą być traktowani po partnersku. Elastyczny, hybrydowy model pracy, empatyczne zarządzanie, cyfryzacja i zapewnienie możliwości nauki oraz rozwoju dają wymierne rezultaty i prowadzą do wzrostu zaangażowania, samodzielności i wydajności pracowników. Pomagają też w walce o talenty na konkurencyjnym rynku.

Co nadaje sens Pani codziennej pracy?

Ciekawość. Ciekawią mnie inni ludzie, rezultaty podjętych przeze mnie decyzji i działań, ciekawi przyszłości. Dla mnie ciekawość jest gotowością i otwartością na doświadczanie. Motywuje mnie wtedy, kiedy wszystko inne zawodzi.

Zapraszamy do lektury całego artykułu w miesięczniku Personel i Zarządzanie