Era postcovid – zakupy i przebywanie w przestrzeni publicznej. Cotygodniowe zakupy czy spotkania z przyjaciółmi mogą już nigdy nie wyglądać, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Nasze zachowania uległy zmianie. Pandemia COVID-19 zapoczątkowała nową erę zachowań konsumenckich. Kupujemy i żyjemy inaczej. W badaniu Ernst & Young Polska ok. 16 proc. Polaków przyznało, że zmiany gospodarcze są w znacznym stopniu dla nich dotkliwe i dlatego muszą wprowadzać oszczędności w domowych budżetach. Większą uwagę zwracamy również na odpowiedni poziom higieny w sklepach, komunikacji miejskiej i restauracjach.

Era postcovid - zakupy i przestrzeń publiczna - wózki na zakupy ustawione przed sklepm.
Era postcovid – zakupy i przestrzeń publiczna

Mycie rąk dla wspólnego bezpieczeństwa

Drobnoustroje łatwo przemieszczają się z różnych powierzchni na nasze ręce i odwrotnie – na naszych dłoniach przenosimy je w inne miejsca. W badaniu pt. „Higiena rąk i otoczenia Polaków” wskazano, że z gronkowcem złocistym można spotkać się w środkach komunikacji miejskiej, może on być np. na poręczy, siedzeniach, lub w centrum handlowym korzystając z wózka sklepowego. Ponadto szczepy E. coli odnajdywano głównie w toaletach, ale również – co ciekawe – na poręczach w środkach komunikacji, wózkach sklepowych, a także na placach zabaw dla dzieci. Warto pamiętać, że niektóre szczepy Escherichia coli mogą powodować zakażenia przewodu pokarmowego o ciężkim przebiegu, powikłane niewydolnością nerek.

Era postcovid – większa świadomość i oczekiwania konsumentów

Pandemia odcisnęła piętno na nawykach zakupowych osób na całym świecie. Obecnie dla globalnych konsumentów największe znaczenie mają łatwość dokonywania zakupów (42% wskazań), zaufanie do marki (41%) oraz bezpieczeństwo osobiste, na które wskazało 40% respondentów – wynika z danych KPMG.

Sklepom stawiane są nowe wymagania. Konsumenci mają coraz większą wiedzę dotyczącą zdrowia i przenoszenia wirusów i bakterii. Sieci sprzedaży muszą dostarczać swoim klientom coraz to nowszych powodów do zakupu w trybie offline. Kluczowe przy tym jest bezpieczeństwo. Zaczynamy wybierać sklepy zapewniające odpowiednią higienę. Marki na nowo muszą pozyskać zaufanie konsumentów. Z tym wyzwaniem sklepy będą się mierzyć jeszcze przez dłuższy czas, dopóki nowa rzeczywistość nie stanie się normalnością. Aby zatrzymać odbiorcę na nowo należy udowodnić, że firma dba o ochronę konsumenta, ale również o pracownika. Ponadto, czy zapewnia czystość kas, wózków, koszyków oraz środki do dezynfekcji – wszystko, co sprawia, że czujemy się bezpieczniej. Tradycyjne sklepy stacjonarne muszą znaleźć nowe sposoby zachęcające klientów do zakupów.

Blisko połowa konsumentów badania KPMG wskazała, że aktualnie oczekuje od właścicieli sklepów stacjonarnych odpowiednich rozwiązań, które służyć będą zapewnieniu dystansu społecznego.

Źródło: streampro.pl