Według Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej aż 44 proc. polskich konsumentów celowo kupiło podróbkę. W tym samym czasie Amazon już trzeci rok walczy z podróbkami.

Jak wynika z raportu Amazon, dzięki strategicznemu połączeniu technologii z doświadczeniem i wiedzą ekspertów, da się powstrzymać nieuczciwe podmioty przed handlem nieautentycznymi produktami, wykraczając finalnie poza sklepy internetowe. W 2022 r. firma pomogła w wykryciu, przejęciu i wyeliminowaniu ponad 6 mln podróbek, zapobiegając tym samym ich dotarciu do klientów i ponownej sprzedaży na innym etapie łańcucha dostaw.

Naruszenie własności intelektualnej i praw autorskich to poważny problem dla wielu polskich przedsiębiorców. Narzędzia ochrony, które zapewnia Amazon, pozwalają im skupić się na rozwoju biznesu, podnoszące fektywność przedsiębiorców oraz ich konkurencyjność na rynku. – mówi  Karolina Opielewicz (KIG)

W Raporcie Amazon o ochronie marek podkreślono osiągnięcia firmy w czterech kluczowych obszarach:
1) wszechstronnych, proaktywnych kontrolach służących ochronie sklepów Amazon,
2) efektywnych narzędziach do ochrony marek,
3) pociąganiu nieuczciwych podmiotów do odpowiedzialności
4) edukacji oraz wspieraniu klientów.

Miliony mniej podróbek

Dzięki szczegółowej weryfikacji sprzedawców, m.in. bezpośredniej rozmowie wideo, w połączeniu z nieustannym rozwojem systemowych rozwiązań i narzędzi technologicznych bazujących na uczeniu maszynowym, nieuczciwe podmioty coraz rzadziej decydują się na tworzenie nowych kont sprzedażowych na Amazon. W 2022 r. firma powstrzymała ponad 800 tys. takich prób podejmowanych przez oszustów, uniemożliwiając im tym samym wystawienie nieautentycznych produktów do sprzedaży na Amazon, co wskazuje na znaczący spadek względem 2021 r. (2,5 mln prób) i 2020 r. (6 mln prób).

Rejestr Marek i Jednostka ds. Zwalczania Podróbek 

Skuteczne przeciwdziałanie praktykom związanym z podrabianiem towarów jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy sprzedawców i sklepów internetowych, dlatego by zapobiec oszustwom i nadużyciom, Amazon bazuje nie tylko na wewnętrznych zautomatyzowanych narzędziach, ale również na systemach rejestracji i zgłoszeniach naruszeń, korzystając tym samym z połączenia podejścia systemowego i czynnika ludzkiego, aby szybko i poprawnie oceniać zawiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej – mówi Cezary Sowiński, Amazon.

– Przez handel podróbkami firmy narażone są nie tylko na utratę przychodów, ale i na szkody wizerunkowe. Towar podrobiony jest zwykle gorszej jakości, co wpływa na utratę zaufania nieświadomych tego konsumentów. Amazon jest partnerem, który działa proaktywnie i reaktywnie na rzecz bezpieczeństwa zakupów, minimalizując ryzyko naruszenia własności intelektualnej przedsiębiorców – podsumowuje Arkadiusz Pączka z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Polacy za często kupują podróbki

Przez rynek podrobionych produktów traci także budżet państwa, a do tego sami konsumenci. Do tego część z nas umyślnie decyduje się na zakup „fałszywek”.

Aby to zmienić, niezbędna jest edukacja i pozytywna inspiracja konsumentów do zmiany postaw i zachowań. Planujemy kolejne, szeroko zakrojone działania w ramach tego projektu, żeby rozwijać platformę edukacyjno-informacyjną dla konsumentów – Agnieszka Plencler, prezeska Forum Konsumentów.

Źródło: Amazon