20 kwietnia 2016 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie już po raz drugi odbyła się konferencja Polish-Swiss Innovation Day. Celem konferencji jest kontynuacja dialogu pomiędzy Szwajcarią a Polską w zakresie innowacji w wielowymiarowych aspektach, wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń, które mają szansę zaowocować realną współpracą pomiędzy naszymi krajami.

Jak podkreśla Ulrich Schwendimann, Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, Szwajcaria jest krajem innowacyjnym i bierze się to z konieczności. To mały kraj bez zasobów naturalnych. Jeśli firmy szwajcarskie chcą eksportować, muszą być konkurencyjne, mieć lepsze produkty czy usługi. Polska jest na dobrej drodze by również być innowacyjną.

Inspirujące debaty, które odbyły się w ramach Polish-Swiss Innovation Day, dotyczyły międzynarodowego wymiaru innowacji, o którym opowiedzieli przedstawiciele rządu, nauki oraz biznesu. Podczas spotkania skupiono się na praktycznych aspektach i roli innowacji w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, zarówno małych firm jak i globalnych korporacji. Uwagę poświęcono także rozwojowi innowacji poprzez zamówienia publiczne.

Organizatorami wydarzenia byli Ambasada Szwajcarii w Polsce, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.