Zmiany PKB w III kw. 2020 r.- komentarz do danych GUS i Eurostat. Według szybkiego szacunku GUS w III kwartale br. polski PKB wyrównany sezonowo zwiększył się o 7,7% wobec poprzedniego kwartału. Natomiast w ujęciu rocznym PKB był o 1,6% niższy (niewyrównany sezonowo). Szacunki te potwierdzają, że po głębokich spadkach w II kwartale (PKB zmniejszyło się o 8,4% r/r), trzeci kwartał przyniósł znaczne odbicie aktywności społeczno-gospodarczej, na co już wcześniej wskazywały dane z kolejnych miesięcy III kwartału, a także dane wysokiej częstotliwości. Szacuje się, że wynik ten jest efektem szybciej odbudowy w przemyśle i sektorze usług.

Prezentowane wartości mają charakter wstępny i mogą podlegać rewizji – ostateczne i szczegółowe dane zostaną przedstawione 30 listopada.

Zmiany PKB w III kw. 2020 r.- komentarz do danych GUS i Eurostat
Zmiany PKB w III kw. 2020 r.- komentarz do danych GUS i Eurostat

W porównaniu do pozostałych gospodarek UE Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce pod względem dynamiki PKB. W III kw. 2020 r., według danych Eurostat, spadek polskiego PKB w ujęciu rocznym wyniósł 2% (wyrównany sezonowo). Wśród krajów, dla których dostępne są dane był to 2. najlepszy wynik. Nieznacznie mniejszy spadek zanotowała w tym czasie Litwa (o 1,7%). W całej UE PKB obniżył się w III kw. o 4,3%, a w strefie euro o 4,4%.

Zmiany PKB – kraje z największym spadkiem

Najgłębsze spadki PKB odnotowano w Hiszpanii (8,7%), Rumunii (6%), Czechach (5,8%) i Portugalii (5,7%). Z kolei w Wielkiej Brytanii spadek PKB sięgnął 9,6%.

Natomiast w porównaniu do II kw. br., PKB w strefie euro był wyższy o 12,6%, a w całej UE wzrósł o 11,6%. 

Eurostat podał również dane o zatrudnieniu – w III kwartale zarówno w strefie euro, jak i w UE liczba zatrudnionych w porównaniu z II kw. br. była o 0,9% wyższa. Natomiast w ujęciu rocznym pozostawała niższa o 2% w strefie euro oraz o 1,8% w całej UE.

Zgodnie z najnowszą, jesienną prognozą Komisji Europejskiej w całym 2020 r. PKB w UE zmniejszy się o 7,4%, a w strefie euro o 7,8%. Polska, z szacowanym spadkiem na poziomie 3,6%, nadal pozostaje w gronie krajów z najlepszymi prognozowanymi wynikami w tym roku. Nieznacznie wyprzedzić może nas Litwa (-2,2%), Irlandia (-2,3%) oraz Szwecja (-3,4%).

Źródło: gov.pl