W Polsce zbliżają się wybory, a jednym z kluczowych elementów tej kampanii jest świadomość, że Polki stanowią aż 53% wszystkich wyborców w kraju, a ich potrzeby to w większości tematy zamiatane pod przysłowiowy dywan. Ważne kwestie, które dotyczą kobiet, często pozostają na marginesie programów partii politycznych.

W odpowiedzi na taki stan rzeczy 26 września oficjalnie wystartował profrekwencyjny projekt Wspieram Sukces Kobiet, mający na celu zwrócić należytą uwagę na sprawy waże dla ponad połowy elektoratu.

#WspieramSukcesKobiet

Projekt Fundacji SPS ma na celu uświadomienie zarówno wybierającym, jak i wybieranym, jak istotne jest włączenie kobiet do szeroko zakrojonej dyskusji o priorytetach rozwojowych Polski. W kraju, w którym Polki odgrywają kluczową rolę w życiu społecznym i gospodarczym, ich głos i perspektywa są nieocenione.

Dlaczego kobiety nie oddają głosu?

Co dziesiąta badana kobieta wyraziła swoje rozczarowanie politykami jako powód nieuczestniczenia w wyborach. To oznacza, że 10% respondentek wyraziło swoje niezadowolenie wobec polityków, na których głosowały w przeszłości.

Najczęstszym powodem było jednak brak zadowalającego programu żadnej partii, co zadeklarowało 29% badanych. Blisko jedna czwarta (23%) wskazała na brak czasu lub możliwości dojazdu jako przeszkodę w głosowaniu. Ponadto, 14% respondentek przyznało, że nie interesuje się polityką lub nie zna programów wyborczych.

– Gdyby kobiety rzeczywiście poszły do wyborów, to one by je wygrały – powiedziała na inauguracji #WspieramSukcesKobiet prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik, SWPS.

W ramach projektu kandydaci startujący w wyborach biorą udział w specjalnej opracowanej ankiecie. Na podstawie ich odpowiedzi ich kandydatura zostanie symbolicznie oznaczona na stronie wspieramsukceskobiet.pl zielonym, sprzyjającym sprawom kobiet świetle – w innym razie żółtym, „ostrzegawczym” oraz czerwonym, mający oznaczać postualty zupełnie im zaprzeczjącym.

Główny celem kampanii jest umożliwienie obywatelom i obywatelkom podejmowania świadomych decyzji wyborczych – w tym także decyzji o świadomym w nich uczestnictwie.

Akcję wspiera szereg wpływowych osobistości, które jak wszyscy uczestnicy akcji włączają się do niej używając hasztaga #WspieramSukcesKobiet