Jakie trendy i wyzwania czekają branżę IT w 2023 roku? Według danych Unii Europejskiej liczba osób zatrudnionych w branży IT wzrośnie z aktualnych 9 mln do 20 mln na koniec 2030 roku. Wszystko wskazuje na to, że walka o pracowników IT będzie trwała. Jednak Ci mają konkretne wymagania, zarówno w kwestii procesu rekrutacji, jak i oferowanych benefitów czy podejścia do pracy zdalnej.

Nadchodzący rok dla branży IT może zacząć się burzliwie – wiele organizacji wciąż będzie działać na okrojonych budżetach. Jednak w średnim i długim terminie zapotrzebowanie na specjalistów i specjalistki IT wcale nie maleje. W I połowie 2022 roku portal No Fluff Jobs odnotował wzrost liczby ofert o 96,55% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.

Trendy i wyzwania w branży IT na 2023 rok - infografika, procentowy udział rekrutacji w IT.
Trendy i wyzwania w branży IT na 2023 rok

Blisko 40 proc. programistów i programistek chciałoby udać się na workation. Jednak nie ma obecnie takiej możliwości. Prawie wszyscy chcą pracować zdalnie lub hybrydowo, a wśród pożądanych benefitów widnieją m.in. 4-dniowy tydzień pracy czy pakiet medyczny dla zwierząt.

To nie apokalipsa, to ewolucja. Czy jest się czego bać?

W 2019 eksperci McKinsey oszacowali, że do 2030 roku AI i automatyzacja mogą zastąpić aż 30 proc. stanowisk na świecie. Natomiast dane Światowego Forum Ekonomicznego uzupełniają, że dzięki automatyzacji do 2025 roku powstanie o 12 milionów miejsc pracy więcej niż zniknie.

Najbardziej zagrożone mogą być zawody, które opierają się na wykonywaniu powtarzalnych zadań. Według specjalistów rozwój AI (m.in. popularny teraz Chat GPT czy generator obrazu z tekstu DALL-E) i automatyzacji niekoniecznie spowoduje zastąpienie człowieka. Raczej wymusi zmiany w zakresie zadań – coraz popularniejsze staną się tzw. reskilling oraz upskilling kompetencji. Innymi słowy zmiana lub podnoszenie kwalifikacji na danym stanowisku.

Trendy i wyzwania w branży IT na 2023 rok - infografika, stanowiska IT o największym ryzyku wyparcia przez automatyzację.
Trendy i wyzwania w branży IT na 2023 rok

Ginące zawody w IT

Według kalkulatora Will Robots Take My Job? zawody IT, które są zagrożone zniknięciem z rynku z powodu automatyzacji to: User Support (61 proc. ryzyka) i Business Intelligence Analysts (48 proc.). Ponadto Computer Network Support Specialists (45 proc.), Computer Programmers (41 proc.). Ponadto także Web Administrators (39 proc.) oraz Software Quality Assurance Analysts i Testers (37 proc.).

Firma No Fluff Jobs przeanalizowała dane, jakimi dysponuje, pod względem zmiany procentowego udziału poszczególnych ofert programistycznych i nieprogramistycznych na portalu. Jak się okazało, w przypadku kategorii programistycznych spadek zanotowały zarówno Frontend, jak i Fullstack. Przy czym ta druga kategoria dość znaczny – aż o 3,2 p.p. Z drugiej strony, ofert z kategorii Backend, Embedded i Gaming przybyło. Wyniki nie są więc jednoznaczne, a powodów może być wiele, chociażby to, że algorytm kalkulatora Will Robots Take My Job? nie bierze pod uwagę specjalizacji czy języków. 

Natomiast jeśli chodzi o kategorie nieprogramistyczne przepowiadany przez Will Robots Take My Job? trend w kontekście zanikania Testingu i Supportu nie znalazł potwierdzenia w danych No Fluff Jobs. Wręcz przeciwnie – udział tych kategorii w ofertach wzrósł. Za to kategorie Business Intelligence i IT Administrator rzeczywiście są rzadziej spotykane. Ciekawym wynikiem jest też wyraźnie niższy udział z roku na rok ofert z kategorii DevOps.

Trendy i wyzwania w branży IT na 2023 rok infografika, procentowy udział stanowisk nieprogramistycznych w  ogłoszeniach o pracę.
Trendy i wyzwania w branży IT na 2023 rok

Specjaliści i specjalistki IT chcą pracować zdalnie i oczekują konkretnych benefitów

Wyzwaniem w 2023 roku w branży IT będzie praca zdalna. Jak wynika z raportu No Fluff Jobs „Praca zdalna i hybrydowa w IT”, aż 96 proc. specjalistów(-ek) deklaruje, że chce pracować zdalnie lub hybrydowo. Dane z platformy potwierdzają rosnący trend. W I połowie 2021 roku 53 proc. wszystkich ofert o pracę w No Fluff Jobs miało opcję fully remote, czyli całkowicie zdalnie. W I połowie 2022 roku już 72 proc. Jednocześnie z raportu „Devs off-duty. What they’re up once they clock off” wynika, że 40 proc. deweloperów deklaruje, że chciałoby udać się na workation.

Możemy się spodziewać, że w 2023 roku ogłoszeń o pracę z opcją fully remote będzie jeszcze więcej, a praca zdalna powinna być postrzegana jako coś normalnego, nie zaś jako rodzaj benefitu. Natomiast jeśli chodzi o dodatki, to darmowa kawa, brak dress code’u czy sprzęt służbowy już dawno przestały robić wrażenie na programistach(-tkach). To, czego obecnie oczekują pracownicy, to np. 4-dniowy tydzień pracy, budżet szkoleniowy, stock option, wsparcie zdrowia psychicznego czy opieka zdrowotna dla pupili.

Źródło: No Fluff Jobs