Sprzedaż detaliczna stopniowo się odbudowuje, wracając na ścieżkę wzrostu. Skala powrotu do zakupów w lipcu była znacznie powyżej oczekiwań. Pozytywną informacją są wyniki w grupie „pojazdy samochodowe, motocykle, części” . W sierpniu spodziewamy się utrzymania trendu i wzrostu sprzedaży detalicznej na podobnym poziomie co w lipcu.

Według danych GUS, sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w lipcu 2020 r. zwiększyła się o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Wobec poziomu z czerwca br. była jednocześnie wyższa o 6,5 proc. Wyniki kolejny miesiąc wskazują na dalszą stopniową odbudowę sprzedaży i pierwszy od początku pandemii wzrost. W okresie styczeń-lipiec spadek sprzedaży wyniósł 3,9 proc. w ujęciu rocznym.

Sprzedaż detaliczna w lipcu 2020 r. - dane z GUS - trzy kobiety siedzą  na ławce, obok stoją torby z zakupami
Sprzedaż detaliczna w lipcu 2020 r. – dane z GUS

Kupujemy coraz więcej mebli, odzieży i prasy

Największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach sprzedających „meble, rtv, agd” o 15,8 proc. Sprzedaż wzrosła także w grupach: „tekstylia, odzież, obuwie” o 5,3 proc.; „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” o 2,3 proc. oraz „pojazdy samochodowe, motocykle, części” o 0,7 proc. Natomiast spadek wykazały jednostki handlujące paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi o 2,8 proc. Ponadto żywnością, napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi o 1,0 proc., jak również podmioty zaklasyfikowane do grupy „pozostałe” o 1,4 proc. Sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego utrzymała się na niezmienionym poziomie.

Zwiększeniu aktywności w sprzedaży stacjonarnej towarzyszył spadek sprzedaży detalicznej przez Internet. W porównaniu z poprzednim miesiącem, wartości sprzedaży detalicznej przez Internet  w cenach bieżących spadła o 10,3 proc. Udział tej sprzedaży spadł z 7,7 proc. w czerwcu br. do 6,5 proc. w lipcu br. Spadek udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”. Odpowiednio z 21,8 proc. do 19,4 proc. Ponadto podmioty z  grup „tekstylia, odzież, obuwie” z 19,5 proc.  do 16,8 proc. Ponadto także „meble, rtv, agd” (z 14,1 proc.  do 11,1 proc.

Źródło: gov.pl