Sportowa Polska to programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja. Środki przeznaczone do przyznania w ramach umów podpisanych w edycji 2020 to ponad 200 milionów złotych.

Sportowa Polska 2020 - grafika
Sportowa Polska to programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Sportowa Polska – szczegóły

 Nowoczesne obiekty sportowe są niezbędne, aby w całej Polsce, każdy miał możliwość uprawiania sportu. Dlatego będę kładła szczególny nacisk na rozwój infrastruktury sportowej – powiedziała Danuta Dmowska – Andrzejuk, Minister Sportu.

Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne. Przede wszytskim umożliwiające masowe uprawianie sportu. Rodzaje zadań inwestycyjnych podzielono na trzy grupy:

  1. obiekty szkolne,
  2. modernizacja obiektów służących klubom sportowym,
  3. pozostałe ogólnodostępne obiekty.
https://biznestuba.pl/featured/dtm-orlen-i-kubica-czyli-orlen-team-art/

Infrastruktura dla sportowców

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, bedą służyły w szczególności klubom sportowym. Które mają na swoim koncie wymierne sukcesy sportowe, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Sport dla każdego

Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej. Dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną. Oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

Wnioski o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych będzie można składać w terminie od 16 marca do 3 kwietnia 2020 roku.