S19 – właśnie w Dzienniku Urzędowym UE pojawiło się ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S19. Od Dobrzyniewa do węzła Białystok Zachód wraz z węzłem. To pierwszy z przetargów na podlaskiej części S19, która stanowi fragment trasy Via Carpatia na terenie Polski.

  • W Polsce Via Carpatia będzie miała długość ponad 700 km i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.
  • Pierwszy odcinek podlaskiej S19 w procedurze przetargowej
  • Strategiczne skrzyżowanie S19 i S8

S19 a Via Carpatia 

Via Carpatia połączy, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju, państwa bałtyckie z południem Europy, tworząc nowy korytarz transportowy. Ponadto droga ekspresowa zaplanowana została od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, przez bliskie sąsiedztwo Białegostoku i dalej na południe przez Lublin aż do granicy ze Słowacja w Barwinku. 

Via Carpatia to szlak komunikacyjny, który połączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym. To także droga życia dla polski wschodniej. Nasz rząd jest zdeterminowany, aby zrealizować tę inwestycję w pełni. Kolejne inauguracje budów, kolejne podpisane umowy i kolejne ogłoszone przetargi świadczą o tym, że od słów przeszliśmy do czynów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Białystok Zachód – kluczowe skrzyżowanie

Obecnie ogłaszany przetarg dotyczy wprawdzie niewielkiego odcinka, ale za to w ramach tego zadania powstanie węzeł Białystok Zachód. To właśnie w tym miejscu w przyszłości krzyżować się będzie istniejąca S8 z powstającą drogą ekspresową S19. Tym samym wykonany węzeł zapewni w przyszłości relacje Warszawa – Białystok – Ełk oraz Ełk – Białystok – Lublin.

https://biznestuba.pl/featured/obwodnica-aglomeracji-warszawskiej-pierwszy-etap/

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku około 5,38 km oraz drogi ekspresowej S8 na odcinku około 2,1 km wraz z węzłem Białystok Zachód. Planowane są dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a całość ma być przystosowana do najcięższego ruchu. 

W efekcie droga ekspresowa S8 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 i przebiegać pod nią. Konstrukcję nawierzchni na węźle wybierze wykonawca. Ponadto w ramach zadania wybudowanych będzie dziesięć obiektów inżynierskich, w tym dwa przejścia nad rzekami Supraśl i Białą oraz jeden wiadukt kolejowy.

Harmonogram prac na odcinku Dobrzyniewo – Białystok Zachód

  • 24 lutego 2020 r. – przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji
  • 28 lutego 2020 r. – wszczęcie postępowania
  • 14 kwietnia 2020 r. – termin składania ofert
  • II półrocze 2020 r. – planowane zawarcie umowy
  • II półrocze 2021 r. – planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Wojewody Podlaskiego
  • 2022-2024 – realizacja