W jaki sposób obniżyć podatek – to pytanie numer 1 przy rozliczaniu PIT za 2022. Przepisy podatkowe są pełne rozwiązań, które pozwalają oddać do budżetu państwa mniej pieniędzy. To darowizny, wydatki na termomodernizację czy ulga prorodzinna. Poniżej kilka sprytnych sposobów na to, by zapłacić jak najmniej (lub otrzymać jak najwyższy zwrot).

Ulga termomodernizacyjna i na remont domu

Wydatki na polepszenie warunków cieplnych swojego domu w 2022 roku dokumentowane fakturami wystawionymi przez podatników VAT – do łącznej wartości 53.000 zł możesz odliczyć od dochodu. Ulga termomodernizacyjna pomoże Ci nie tylko w rozliczeniu roku 2022. Jeśli poniesiesz wydatki wyższe niż Twój dochód – ulga przechodzi na kolejne lata. Możesz z niej korzystać łącznie przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację (np. ocieplenie domu, montaż kolektorów, montaż pieca, wymianę instalacji C.O.).

PIT za 2022 - w jaki sposób można obniżyć podatek? -
PIT za 2022 – w jaki sposób można obniżyć podatek?

Jeśli jesteś twórcą… możesz zyskać podwójnie

Limit kosztów uzyskania przychodów u twórców w rozliczeniu za 2022 r. wynosi 50% przychodu ale nie więcej niż 120.000 zł. Jeśli w rozliczeniu 2022 r. kwota ta zostanie przekroczona, to procentowe koszty podatkowe od nadwyżki ponad tę kwotę wynoszą 0 zł. Istnieje jednak grupa zawodów, które przestały być uprawnione do kosztów autorskich. W ich przypadku 50% koszty nie przysługują w ogóle, choć rok wcześniej były one rozliczane. Jeśli planujesz rozliczać prawa autorskie, sprawdź dokładnie umowę. Czasem niewielkie jej zmiany (ustalenie rodzaju dzieła, wykonywanych świadczeń) mogą sprawić, że będziesz uprawniony do wysokich kosztów podatkowych w 2022 r.

Zafundowałeś turnus rehabilitacyjny swojej babci? A może sam byłeś w sanatorium?

W przypadku osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów odliczeniu od dochodu podlegają wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Ponadto odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. Za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Ponadto odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Jesteś honorowym dawcą krwi?

Za każdy litr oddanej w 2022 roku krwi otrzymasz bonus podatkowy – poprzez odliczenie od dochodu 130 zł. Z tytułu osocza i innych składników krwi bonus będzie innej wysokości i należy go ustalić indywidualnie. W zależności od rodzaju składników krwi. Pamiętaj, że ulga obejmuje wyłącznie nieodpłatnie przekazaną krew i osocze (przekazywane przez honorowych dawców) na rzecz centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i innych jednostek uprawnionych. Odliczenie od dochodu przysługuje wyłącznie za faktycznie przekazaną krew. Wartość ulgi nie może jednak przekroczyć jednak 6% Twojego dochodu.

Przekazałeś darowiznę na organizację pożytku publicznego lub kościół?

Sprawdź, czy w 2022 roku dokonałeś darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji działających w tej sferze lub na rzecz kultu religijnego. Uważaj jednak, bo wartość tych darowizn, łącznie z odliczeniem kwoty ekwiwalentu za oddaną krew, nie może przekroczyć 6% Twoich dochodów z 2022 r. Jeżeli natomiast wsparłeś działalność charytatywno – opiekuńczą kościoła nie musisz martwić się, czy całość odliczenia mieści się w 6% dochodu. W tym przypadku bowiem limit nie obowiązuje.

Bądź online i płać mniej!

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z ulgi na Internet, to przez 2 pierwsze lata po jego założeniu będziesz mógł odliczać po 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje wyłącznie koszty dostępu do sieci internetowej (opłata za łącze, a nie za urządzenie czy jego montaż). Ten sposób sprawdzi się również wtedy, jeżeli wydatek poniosłeś z góry w grudniu 2022 za kolejny rok.

Ulga prorodzinna (tzw. ulga na dziecko)

Przykładowo: korzystając z niej podatnik może odliczyć nawet 1112,04 zł rocznie z tytułu wychowywania jednego dziecka. Przy czwórce dzieci kwota ta wzrasta nawet do 2700 zł. Warto skorzystać, to z pewnością pozwoli obniżyć podatek.

Najszybszy możliwy zwrot podatku – rozlicz swój PIT do 15.02!

Chcesz jak najszybciej otrzymać zwrot podatku? Złożyć swoje zeznanie podatkowe najpóźniej do 15.02. Dlaczego? Podatnik może składać deklaracje PIT od początku roku do 2 maja 2023 roku. Należy jednak pamiętać, że dla deklaracji złożonych między 1 stycznia a 15 lutego 2023 roku bieg terminu związanego ze zwrotem podatku rozpoczyna się 16 lutego 2023 roku. Jeśli jednak chcemy szybko otrzymać zwrot podatku, powinniśmy przesłać swoje deklaracje podatkowe jak najwcześniej. Przyjęta urzędowo data złożenia deklaracji na 15 lutego nie oznacza, że PITy złożone przed tym dniem nie zostaną poddane wcześniejszej kontroli lub przejrzane w pierwszej kolejności.

Źródło: e-pity