Ratunek dla gastronomii i rolnictwa – zwolniony z ZUS i PIT bon 500+ na posiłki dla pracowników. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – finansowanych dobrowolnie przez pracodawcę – uratowałoby polską gastronomię i rolnictwo w trudnym okresie pandemii koronawirusa. Rolnicy mogliby liczyć na 560 mln zł przychodów rocznie. Ponadto 7 tys. nowych miejsc pracy. Obroty gastronomii mogłyby wzrosnąć o 4,1 mld zł ratując zatrudnienie nawet 100 tys. osób.

Wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników to 7,6 mld zł dodatkowego PKB. Ponadto pozwoliłoby to na utworzenie ponad 100 tys. nowych miejsc pracy. Przyznanie pracownikom benefitu żywieniowego przełożyłoby się na wzrost ich siły nabywczej o ok. 9,6%, przy jednoczesnym spadku udziałów kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy o 2,2 pkt proc.

Ratunek dla gastronomii i rolnictwa - zwolniony z ZUS i PIT bon 500+ na posiłki dla pracowników -wnętrze pustej restauracji
Ratunek dla gastronomii i rolnictwa – zwolniony z ZUS i PIT bon 500+ na posiłki dla pracowników

Ratunek dla gastronomii i rolnictwa – ochrona miejsc pracy i dodatkowe przychody

Zwolniony z ZUS i PIT bon na posiłki dla pracowników byłby bardzo pożądany w okresie wychodzenia z kryzysu. Pozytywnie wpłynąłby na kondycję branży gastronomicznej, która znalazła się w kryzysie. Co więcej, badania prowadzone m.in. w Belgii wykazały, że system kart i bonów przyczynia się do stabilizacji kondycji finansowej firm z branży gastronomicznej. Zwłaszcza w okresie recesji i spowolnienia gospodarczego. Mogą bowiem liczyć na stabilne źródło przychodów w sytuacji, gdy pozostali konsumenci ograniczają częstotliwość korzystania z ich usług.

Obecnie pracodawca może zapewnić dobrowolnie pracownikowi benefit w postaci posiłków i artykułów spożywczych. Wykorzystuje do tego karty lub bony żywieniowe. Z pominięciem przypadków, w których jest to jego obowiązek wynikający z przepisów. Jednak zwolnienie tych świadczeń ze składek może być jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie. Limit ten nie był zmieniany od 2004 r. W przeliczeniu na dzień roboczy zwolnienie wynosi zaledwie ok. 9 zł.

Z kart i bonów żywieniowych w Polsce korzysta 3% uprawnionych ze względu na nieprecyzyjność przepisów prawnych i niską wartość kwoty zwolnionej z ZUS. W krajach Unii Europejskiej, gdzie benefity te korzystają z szerszego zakresu zwolnienia ze składek oraz PIT – np. Belgii, Słowacji, Rumunii – udział pracowników korzystających z kart lub bonów żywieniowych przekracza średnio 30%.

Źródło: FPP