Projekt wprowadzenia podatku obrotowego dla sieci detalicznych,  których całkowite obroty grupy kapitałowej lub grupy franczyzowej przekraczają 1 mld zł rocznie wzbudził poważne wątpliwości Polskiej Izby Handlu.

Tego typu rozwiązania w żaden sposób nie pomogą mniejszym placówkom handlowym, a jedynie przyczynią się do wzrostu cen podstawowych towarów i ograniczą rozwój handlu. Należy zdać sobie sprawę, że handel w Polsce posiada unikalną w skali Europy strukturę, która jest w dużym stopniu wynikiem integracji oraz tworzy on prawie 17 procent PKB. Poza tym rentowność w handlu nie jest wysoka – na ogół poniżej 1 procenta dlatego dodatkowy podatek może doprowadzić do upadku sklepów i likwidacji miejsc pracy oraz zmarnowania rozwoju handlu detalicznego – mówi Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

Takie projekty spowodują odpływ detalistów z sieci franczyzowych co osłabi je – czyli da efekt odwrotny do zamierzonego, a za tego typu rozwiązania zapłacą konsumenci.

Tego typu regulacje nie wnoszą nic do gospodarki oraz budżetu. Natomiast lepiej podjąć działania na rzecz wsparcia rozwoju sieci handlowych – m.in. franczyzowych i zapewnić im wsparcie zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych. Znacznie lepiej jest zastanowić się nad uszczelnieniem systemu podatkowego np. w zakresie VAT czy walka z szarą strefą – to przyniesie zyski do skarbu państw, a co do podatku obrotowego lepiej bardzo poważnie zastanowić się nad jego celowością – dodaje Nowakowski.

źródło: Polska Izba Handlu