Po zeszłorocznym sukcesie spotkania dla polskich firm chcących inwestować w Skandynawii, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza po raz drugi zorganizowała konferencję, tym razem dotyczącą możliwości związanych eksportem oraz rozwojem współpracy w branży ICT, czyli szeroko rozumianym sektorze teleinformatyki.

– „Polscy przedsiębiorcy wykazują rosnącą aktywność w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami i jednocześnie chętnie korzystają z doświadczeń krajów skandynawskich, które odnoszą olbrzymie sukcesy na tym rynku” – mówi Agnieszka Kowalcze, Dyrektor Izby. „Otrzymujemy od polskich firm wiele zapytań dotyczących współpracy z partnerami w sektorze ICT w Skandynawii i chcemy przybliżyć kluczowe zagadnienia związane z rozwojem i perspektywami tej współpracy” – dodaje.

Aleksandra F. Eriksen, Prezes Zarządu firmy Polish Connection podkreśla, że na przykład Norwegia, która wyraźnie odczuwa brak specjalistów, a jednocześnie obroty w tej dziedzinie wynoszą około 160 miliardów koron norweskich, stanowi istne eldorado dla polskich firm zainteresowanych branżą ICT.

Jest ona trzecim co do wielkości sektorem norweskiej gospodarki, o łącznej wartości 79 mld koron norweskich.
Według danych norweskiego Instytutu Statystycznego branża ta wykazała 16% wzrost w pierwszym kwartale 2014 r/r.

Przy takiej dynamice wzrostu zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników rośnie w tempie 4% rocznie, tak więc outsourcing dla norweskich firm z branży ITC jest pilną koniecznością.

Jednocześnie w propozycji budżetu na rok 2015 znajduje się zapis przeznaczający 553 milionów koron na rozwój technologii ICT w sektorze państwowym, z czego największa alokacja wynosząca 100 mln nok jest przeznaczona dla norweskiej policji.

Główny Specjalista w Ministerstwie Gospodarki Maciej Zieliński ocenia, że relacje gospodarcze między Polską a Skandynawią rozwijają się całkiem dobrze, o czym świadczą dane dotyczące handlu zagranicznego i obrotów handlowych z poszczególnymi państwami.

Według szacunków GUS-u łączna wartość eksportu do krajów nordyckich w 2013 roku wyniosła 11 102 mln euro, co stanowiło 7,2% całego eksportu.
Najwięcej eksportujemy do Szwecji, która zajmuje 9. miejscu w rankingu, łączna wartość eksportu wynosi 4 207 mln euro, co stanowi 2,6% całości; na 15. miejscu krajów decelowych polskiego eksportu znalazła się Norwegia z kwotą wynoszącą 3 079 mln euro (2,0%); na 17. miejscu Dania z 2 623 mln euro (1,7%) i na 25. miejscu Finlandia  z  1 192 mln euro (0,8%).

źródło: Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza