PESA podpisała umowę kredytową z konsorcjum banków, którego liderem jest PKO BP. Umowa zakłada udzielenie kredytu w wysokości 200 mln złotych i podjęcie przez PESA działań zmierzających do pozyskania inwestora w okresie do końca marca 2018 r.

Komentując podpisaną umowę Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA, Robert Świechowicz powiedział:
„To były długie i trudne negocjacje, podpisana umowa i przyznany kredyt umożliwią PESA realizację zawartych kontraktów i pozyskanie nowych zamówień.Przed nami kolejny etap – restrukturyzacja i dalsze rozmowy z inwestorami. Wszystko to ma zagwarantować stabilny rozwój PESA. Dziękuję wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w czasie negocjacji. Dla mnie osobiście ostatnie miesiące były szczególnym wyzwaniem – niełatwym, ale dającym satysfakcję z osiągniętego porozumienia.”

Podpisana umowa stabilizuje sytuację PESA, kolejnym etapem działań będą restrukturyzacja i rozmowy z potencjalnymi inwestorami.