Dzięki przejęciu tego przedsiębiorstwa powstaje platforma chmurowa na świecie do zarządzania wszystkimi aspektami projektów budowlanych.

Firma Oracle poinformowała o zawarciu umowy z przedsiębiorstwem Aconex Limited, które oferuje czołowe oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania współpracą między zespołami uczestniczącymi w projektach budowlanych. Na mocy porozumienia, Oracle przejmie Aconex po cenie 7,80 AUD w gotówce za jedną akcję. Transakcja jest wyceniania na ok. 1,2 mld USD.

Rozwiązanie Aconex usprawnia współpracę w projektach, w cyfrowy sposób łącząc właścicieli, firmy budowlane i inne ekipy. Zapewnia przy tym pełną przejrzystość danych, dokumentów i kosztów na wszystkich etapach cyklu życia projektu budowlanego oraz możliwość zarządzania nimi. Z platformy Aconex korzystano dotychczas w projektach o wartości ponad 1 bln USD, realizowanych w 70 000 organizacji w ponad 70 krajach.

Platforma Oracle Construction and Engineering Cloud udostępnia obecnie zaawansowane rozwiązania do planowania i realizacji projektów na dużą skalę. Oracle i Aconex wspólnie zbudują kompleksową ofertę do zarządzania projektami i ich realizacji, która ułatwi klientom efektywne planowanie, tworzenie i realizowanie projektów budowlanych.

– Realizacja projektów w terminie i w wyznaczonych ramach budżetowych to kluczowe kwestie strategiczne dla każdej firmy budowlanej czy inżynieryjnej — powiedział Mike Sicilia, wiceprezes i dyrektor globalnego działu rozwiązań dla branży budowlanej i inżynieryjnej w firmie Oracle. – Dodając do naszej oferty narzędzia Aconex, znacznie rozszerzamy naszą wizję dla tej branży o wartości 14 bln USD i udostępniamy dla niej najbardziej kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami w chmurze.

– Firmy Aconex i Oracle świetnie do siebie pasują i doskonale się uzupełniają pod względem wizji, asortymentu, pracowników i regionów działania — powiedział Leigh Jasper, założyciel i dyrektor generalny firmy Aconex. – Jako współzałożyciele firmy Aconex, Rob Phillpot i ja pozostajemy zaangażowani w jej działalność i cieszymy się z możliwości rozszerzenia skali naszej wspólnej wizji oraz z korzyści, jakie to połączenie zapewni naszym klientom.

Zarząd firmy Aconex jednogłośnie zatwierdził transakcję. Przewiduje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane w pierwszej połowie roku 2018. Sprzedaż spółki wymaga jeszcze zaakceptowania przez akcjonariuszy firmy Aconex oraz uzyskania wymaganych przepisami zezwoleń i spełnienia innych zwyczajowych warunków.