Najlepiej prosperującym krajem świata jest Norwegia. Polska została sklasyfikowana na 32. miejscu listy. Wynika z badania ”The Legatum Prosperity Index 2017”.

Kategorie cząstkowe rankingu oparte są na dziewięciu zmiennych zaliczanych do wskaźników dobrobytu danego kraju określonych w następujących obszarach:

•    Gospodarka
•    Przedsiębiorczość
•    Zarządzanie państwem
•    Szkolnictwo
•    Wolność osobista
•    Zdrowie
•    Bezpieczeństwo
•    Kapitał zaufania społecznego
•    Środowisko naturalne

Coroczne badanie przeprowadzane już jedenasty rok z rzędu przez Legatum Instituite, oferuje unikalny obraz formowania i zmian dobrobytu na całym świecie. Indeks uwzględnia 149 krajów, reprezentujących ponad 96 procent ludności świata i 99 procent światowego PKB. Za swą misję Legatum Institute uznaje badania nad dobrobytem gospodarczym i społecznym, wolnością jednostki i bezpieczeństwem.

The Legatum Prosperity Index 2017:  10 państw o największym dobrobycie:

1.   Norwegia
2.   Nowa Zelandia
3.   Finlandia
4.    Szwajcaria
5.    Szwecja
6.    Holandia
7.    Dania
8.    Kanada
9.    Australia
10.    Wielka Brytania