Home Aktualności Najlepiej prosperującym krajem świata jest Norwegia. Polska na 32. miejscu

Najlepiej prosperującym krajem świata jest Norwegia. Polska na 32. miejscu

Najlepiej prosperującym krajem świata jest Norwegia. Polska została sklasyfikowana na 32. miejscu listy. Wynika z badania ”The Legatum Prosperity Index 2017”.

Kategorie cząstkowe rankingu oparte są na dziewięciu zmiennych zaliczanych do wskaźników dobrobytu danego kraju określonych w następujących obszarach:

•    Gospodarka
•    Przedsiębiorczość
•    Zarządzanie państwem
•    Szkolnictwo
•    Wolność osobista
•    Zdrowie
•    Bezpieczeństwo
•    Kapitał zaufania społecznego
•    Środowisko naturalne

Coroczne badanie przeprowadzane już jedenasty rok z rzędu przez Legatum Instituite, oferuje unikalny obraz formowania i zmian dobrobytu na całym świecie. Indeks uwzględnia 149 krajów, reprezentujących ponad 96 procent ludności świata i 99 procent światowego PKB. Za swą misję Legatum Institute uznaje badania nad dobrobytem gospodarczym i społecznym, wolnością jednostki i bezpieczeństwem.

The Legatum Prosperity Index 2017:  10 państw o największym dobrobycie:

1.   Norwegia
2.   Nowa Zelandia
3.   Finlandia
4.    Szwajcaria
5.    Szwecja
6.    Holandia
7.    Dania
8.    Kanada
9.    Australia
10.    Wielka Brytania