Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Konfederacja Lewiatan i wiele innych organizacji apelowało o jej skierowanie do TK, ponieważ podważa stabilność i sprawność funkcjonowania tej instytucji. Istotne dla obywateli, a więc także pracodawców i pracowników rozstrzygnięcia, będą zapadały po wielu  latach.

Lewiatan w ostatnim czasie dwukrotnie apelował do polityków o odpowiedzialne działanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, nowe regulacje w praktyce zablokują pracę Trybunału, ograniczą jego niezależność i dostęp do tej instytucji. Jako reprezentatywna organizacja pracodawców wielokrotnie zwracaliśmy się do Trybunału z wnioskami o rozstrzygnięcie istotnych dla pracodawców i pracowników problemów prawnych. Paraliż Trybunału opóźni konstytucyjną kontrolę uchwalanych ustaw i wydanie wyroków w ważnych dla Polaków kwestiach.

Dla przedsiębiorców jakość i stabilność prawa są podstawą  podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych. Bez nich nie da się długoterminowo planować. Wysokie ryzyko ograniczy inwestycje w Polsce, co obniży tempo wzrostu gospodarczego i powstawanie nowych miejsc pracy.

Konfederacja czeka na wyroki w dwóch sprawach od ponad roku.

 

Konfederacja Lewiatan