Koronawirus nie respektuje żadnych granic, zaatakował już całą Europę. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassolieg wypowiedział się w sprawie ostatniej odpowiedzi Komisji na zagrożenie COVID-19.

„W następstwie dzisiejszego apelu Przewodniczącej Komisji Europejskiej rządy państw członkowskich muszą przestać ograniczać dostawy sprzętu medycznego w UE. Ponadto zaprzestać jednostronnych działań mających na celu uniemożliwienie swobodnego przepływu towarów. Walka z COVID-19 ma charakter ogólnoeuropejski i musimy ją prowadzić przy ścisłej koordynacji między rządami i instytucjami UE.

Koronawirus nie respektuje żadnych granic - obrady Parlamentu Europejskiego
Koronawirus nie respektuje żadnych granic


„Wyzwania związane z szybkim rozprzestrzenianiem się COVID-19 pokazują, że współpraca i solidarność są potrzebne teraz bardziej niż kiedykolwiek. Podejmujemy wszelkie starania, aby chronić zdrowie ludzi i pomagać potrzebującym. Musimy zapewnić odpowiedni poziom produkcji i dostaw sprzętu medycznego, aby był on dostępny wszędzie tam, gdzie jest on potrzebny w UE. Koronawirus nie respektuje żadnych granic, próby samotnej walki z nim się nie powiodą.

https://biznestuba.pl/featured/who-koronawirus-jest-pandemia-czas-na-home-office/
WHO: Koronawirus jest pandemią. Czas na home office

„Zapewnienie dalszego funkcjonowania naszego rynku wewnętrznego i przestrzegania jego zasad ma zasadnicze znaczenie. W związku z tym musimy zapewnić, że dostawy i produkty dotrą tam, gdzie są potrzebne. Solidarność, wzajemne zaufanie i współpraca powinny kierować naszymi działaniami w walce z tą pandemią.

” Wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych UE, zgodnie z naszymi przepisami i zobowiązaniami międzynarodowymi, może pomóc w zapewnieniu skutecznego funkcjonowania systemu Schengen. Jednakże ponowne wprowadzenie kontroli na granicach wewnętrznych powoduje więcej szkód niż pożytku. Nakłada ono na UE jako całość znaczne koszty gospodarcze i zapobiega napływowi towarów tam, gdzie są one potrzebne. Musimy zapewnić właściwe funkcjonowanie strefy Schengen.

„W tym momencie wszyscy musimy budować wzajemne zaufanie, współpracę i solidarność. Zasady te leżą u podstaw projektu europejskiego i są potrzebne teraz bardziej niż kiedykolwiek.”

Źródło: www.europarl.europa.eu