W miastach z usług e-administracji korzysta już ponad 45 proc. mieszkańców, na wsi tylko ok. 20 proc. – wynika z raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce” przygotowanego przez GUS.

Z analiz GUS wynika, że spośród usług elektronicznej administracji publicznej największym zainteresowaniem cieszyło się wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej. W 2016 r. z możliwości tej skorzystało 42 proc. mieszkańców Unii Europejskiej, a w Polsce 23 proc. Przo­dującym pod tym względem krajem była Dania (85 proc.).

W Polsce największy odsetek osób korzystających z Internetu w celu kontaktowania się z organami ad­ministracji publicznej odnotowano w dużych miastach, w których 45,4 proc. mieszkańców korzystało z tej formy łączności.

Najmniejszy udział osób korzystających z usług e-administracji wystąpił na obszarach wiejskich; w przypadku pobierania formularzy lub wysyłania wypełnionych było to mniej o ok. 20 proc. niż w dużych miastach.

Biorąc pod uwagę korzystanie z usług administracji publicznej w poszczególnych województwach, najczęściej z e-administracji korzystali mieszkańcy Pomorza (36,1 proc.), a najrzadziej – województwa podlaskiego (24,7 proc.).

Pojęcie korzystania z usług e-administracji obejmuje m.in. korzystanie ze stron internetowych dotyczą­cych obowiązków obywatelskich (np. składania deklaracji podatkowych, zmiany miejsca zameldowania), praw (np. pomocy społecznej), oficjalnych dokumentów (np. dowodów osobistych, aktów urodzenia), publicznych usług edukacyjnych (np. bibliotek, informacji i rekrutacji do szkół lub uniwersytetów), pu­blicznych usług zdrowotnych (np. szpitali); z wyłączeniem ręcznie pisanych e-maili.

 

Źródło: www.kurier.pap.pl