Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) obniży opłaty transakcyjne od obrotu akcjami, prawami do akcji i tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF od 1 stycznia 2016 r. Obniżka ma formę bezterminowej promocji na Głównym Rynku i NewConnect. Jest wynikiem planowanej zmiany sposobu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Struktura obniżki opłat jest rezultatem konsultacji GPW z Izbą Domów Maklerskich. Działanie jest zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami GPW i wpisuje się w długoterminową strategię Spółki.

W związku ze zmianą modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, po przeanalizowaniu różnych wariantów zdecydowaliśmy, że oszczędności, które osiągniemy, oddamy rynkowi w postaci niższych opłat transakcyjnych od obrotu akcjami. Obniżka dotyczy wszystkich zleceń, ale będzie najbardziej odczuwalna w przypadku mniejszych zleceń, które są szczególnie popularne wśród inwestorów indywidualnych – powiedział Paweł Tamborski, prezes Zarządu GPW.

GPW nie planuje w najbliższym czasie obniżenia opłat dla emitentów.

– Poziom opłat transakcyjnych jest jednym z istotnych czynników wpływających na atrakcyjność rynku. Dlatego zdecydowaliśmy się obniżyć te opłaty, które są mniej konkurencyjne wobec pobieranych przez inne giełdy. Wysokość opłat GPW od emitentów akcji nie odbiega od średniego poziomu stosowanego na innych europejskich rynkach. Z kolei w przypadku mniejszych emitentów, o kapitalizacji do kilkunastu mln EUR, opłaty są istotnie niższe niż na większości giełd – powiedział Grzegorz Zawada, wiceprezes Zarządu GPW.

Opłaty ponoszone przez GPW na rzecz KNF z tytułu nadzoru wzrosły w ostatnich 10 latach o 187%. Mimo to Giełda utrzymała w tym okresie niezmieniony poziom opłat od emitentów na Głównym Rynku akcji. Nowe zasady dotyczące finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym powodują, że Polska będzie spełniać standardy obowiązujące na dojrzałych rynkach europejskich, na których koszty nadzoru pokrywane są przez wszystkich uczestników rynku.

źródło: GPW