W sklepach małoformatowych* w czerwcu 2015 wartość sprzedaży i liczba transakcji spadły w porównaniu do analogicznego miesiąca rok wcześniej jednocześnie nadal obserwowalny jest wzrost liczby transakcji w porównaniu do miesięcy I kwartału 2015 (sty-mar 2015). Zmiana wartości sprzedaży: mdm -2,9%, rdr -1,5%; zmiana liczby transakcji mdm -0,7%, – 1,8% – podała Joanna Chilicka, rzecznik prasowy Polskiej Izby Handlu.

*Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe. Dane uzyskano na podstawie badania reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby sklepów spożywczych o powierzchni do 300 m2 oraz sklepów alkoholowych. Jednocześnie, sklepy których dotyczyło badanie, odpowiadają za 60 proc. całości rynku sprzedaży detalicznej w Polsce.

Dane uzyskane w oparciu o raport Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o.: www.cmr.com.pl