Uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce spowoduje, że w okresie 10 lat dochody budżetu państwa wzrosną o 2,48 mld zł. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej efektywność uszczelnienia podatku VAT. Zgodnie z nim banki i inne instytucje finansowe będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa KAS ewidencję wskazanych transakcji płatniczych. Ustawa obejmuje raportowaniem płatności transgraniczne, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Projekt ustawy implementuje dyrektywę 2020/284 zmieniającą dyrektywę VAT w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych.

Zgromadzone dane będą:

  • przechowywane przez szefa KAS,
  • umieszczone w unijnym systemie CESOP.
Dalsze uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce przyjęte przez rząd - klocek z koszykiem zakupowym stoi na klawiaturze komputera.
Dalsze uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce przyjęte przez rząd

Przede wszystkim system CESOP będzie zbierać dane przekazywane przez administracje wszystkich państw członkowskich. W ten sposób powstanie kompleksowa baza danych o płatnościach transgranicznych, realizowanych w ramach Unii jak i z krajami trzecimi. Z bazy tej, na ściśle określonych zasadach, będą mogły korzystać poszczególne państwa. CESOP to kolejne narzędzie analityczne służące do wykrywania nieprawidłowości. Co w efekcie przekłada się na uszczelnienie poboru VAT, szczególnie w sektorze e-commerce.

Uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce – skutki budżetowe

Szacunki Ministerstwa finansów wskazują, że w okresie 10 lat od wejścia w życie zapisów, dochody budżetu państwa wzrosną o 2,48 mld zł. Ponadto koszty oszacowano na 3,51 mln zł. Wdrożenie dyrektywy powinno nastąpić do 31 grudnia 2023 r.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii powoduje spadek luki VAT

Według szacunków Ministerstwa Finansów dzięki wykorzystaniu wprowadzonych narzędzi uszczelniających, takich jak przykładowo STIR oraz nowoczesnych technologii, luka VAT w Polsce spadła z ponad 24 proc. w 2015 r. do 4,3 proc. w 2021 r.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Łatwiej o kredyt hipoteczny. KNF łagodzi warunki oceny zdolności kredytowej

Komisja Nadzoru Finansowego złagodziła warunki oceny zdolności kredytowej potencjalnych nabywców mieszkań. Jaki wpływ ta decyzja może mieć ta decyzja na rynek mieszkaniowy?

Do zapaści na rynku kredytów hipotecznych w 2022 r. przyczyniła się nie tylko seria podwyżek stóp procentowych. Gwoździem do trumny okazała się marcowa zmiana rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która drastycznie ograniczyła zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców.