Do prowadzenia sprawnej i efektywnej polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej potrzebne są odpowiednie regulacje prawne. Powinny one zagwarantować  większą współpracę, w tym publiczno – prywatną i zapewniać dużą elastyczność funkcjonowania firm – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym tzw. pakietu cyberbezpieczeństwa.

W liście do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej pracodawcy przedstawili pozytywną opinię do najważniejszych założeń tzw. pakietu cyberbezpieczeństwa.

– Popieramy wprowadzenie certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego, bo przyczyni się do wzrostu zaufania konsumentów i jakości bezpiecznych produktów, usług oraz do szybszego rozwoju unijnego rynku Internetu Rzeczy (IoT), także w aspekcie transgranicznym. Certyfikacja powinna być dobrowolna. Tym samym, nie będzie stanowiła niepotrzebnej bariery wejścia dla start-up-ów i firm eksperymentujących z innowacyjnymi produktami i usługami, a jednocześnie może stanowić czynnik konkurencyjności pomiędzy firmami – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan widzi też konieczność podjęcia szybkich kroków, w celu skutecznego  rozpoznawania  firm dopuszczających się cyberprzestępstw, doskonalenia pracy organów ścigania i poprawy prawa karnego.

– W polskim kodeksie karnym wciąż brak jest definicji takich pojęć jak: przestępczość komputerowa, przestępczość internetowa, cyberprzestępczość, co pośrednio przekłada się na ograniczone możliwości ich ścigania, a także na brak odpowiedniej znajomości zagadnień Internetu/nowych technologii przez policję, prokuraturę i sądy – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Lewiatan ma nadzieję, iż implementacja przepisów unijnej dyrektywy w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi w pewnej mierze przyczyni się do poprawy sytuacji w tym zakresie.

Przypadki naruszania prawa własności intelektualnej, kradzieży treści chronionych prawem, przechwytywania danych zgromadzonych na komputerach prywatnych i firmowych czy żądania okupu za przywrócenie danych wymagają z pewnością skutecznej reakcji i ukrócenia, lub przynajmniej zminimalizowania ich skali.

Konfederacja Lewiatan zgadza się, że ważnym aspektem bezpieczeństwa cybernetycznego powinna być edukacja. Istotne jest zarówno kształcenie odpowiednich kompetencji i umiejętności począwszy od szkolnictwa na poziomie podstawowym, po szeroko zakrojone kampanie edukacyjne adresowane do całego społeczeństwa, w tym do ludzi starszych, którzy są zazwyczaj stosunkowo łatwowierni i nie posiadają zbyt rozwiniętych kompetencji cyfrowych.

Źródło: Konfederacja Lewiatan