W swoim najnowszym projekcie zatytułowanym „Inspirownik IKEA dzieli się wskazówkami i doświadczeniem, które zdobyła podczas procesu zatrudniania i wspierania osób z innych krajów, w szczególności uchodźców i migrantów. Publikacja ta ma na celu dostarczenie inspiracji i praktycznych rozwiązań dla innych organizacji, które chcą stworzyć bardziej włączające miejsca pracy.

IKEA znalazła sposób, aby stworzyć miejsce pracy, w którym wszyscy pracownicy, niezależnie od swojego pochodzenia, czują się jak w domu. Inspirownik jest nie tylko poradnikiem, ale również „osią czasu,” prowadzącym czytelników przez proces zatrudniania, począwszy od momentu dotarcia osób uchodźczych lub migrantów do Polski, aż do ich pierwszych dni pracy. Każda strona zawiera inspiracje od IKEA i innych organizacji, takich jak Castorama, Medicover, Carrefour i Fundacja Ocalenie. Wszystkie te firmy aktywnie zaangażowały się w proces zatrudniania i wspierania pracowników z różnych kultur i krajów.

Jednym z głównych przesłań Inspirownika jest to, że budowanie włączającego środowiska pracy to proces, który zaczyna się od momentu, gdy osoba migrująca lub uchodźca przybywa do kraju. Oto kilka przykładów wskazówek i inspiracji zawartych w publikacji:

1. Wsparcie organizacji pozarządowych

Fundacja Ocalenie podkreśla, że firmy nie muszą samodzielnie załatwiać wszystkich formalności związanych z zatrudnianiem uchodźców. Istnieją organizacje pozarządowe, które mogą pomóc w tym procesie.

2. Opiekun-tłumacz

Carrefour zauważył, że wsparcie opiekuna-tłumacza w pierwszych dniach pracy jest bardzo skuteczne i pomaga nowym pracownikom lepiej zrozumieć swoje obowiązki oraz poznać specyfikę pracy.

3. Rozmowa z pracownikami

Castorama podkreśla, że ważne jest, aby nie zakładać, że wiemy, czego nowi pracownicy potrzebują. Zamiast tego, warto rozmawiać z nimi i pytać o ich rzeczywiste potrzeby.

4. Zrozumienie kultury

IKEA zatrudniła kulturoznawcę, aby pomóc pracownikom z różnych kultur wzajemnie się zrozumieć. To pomogło istniejącym pracownikom lepiej poznać swoich nowych kolegów, a nowym łatwiej odnaleźć się w nowym środowisku.

Inspirownik to nie tylko zbiór wskazówek, ale także miejsce, w którym organizacje dzielą się swoimi doświadczeniami, zarówno tymi udanymi, jak i mniej udanymi. To cenna wiedza, która może pomóc innym firmom, które planują podobne projekty związane z zatrudnianiem osób z różnych kultur i krajów.

Praktyka, nie tylko teoria

Jednak Inspirownik to nie jedyny krok, jaki IKEA podjęła w kierunku budowania bardziej włączających miejsc pracy. Firma zorganizowała także program stażowy „Liczą się umiejętności!” dla osób z różnych krajów, w tym Czeczenii, Afganistanu, Białorusi, Sierra Leone i Iraku. W trakcie programu stażowego, uczestnicy mieli okazję zdobywać doświadczenie w różnych dziedzinach, takich jak obsługa klienta, sprzedaż, logistyka i wiele innych. Dla wielu z nich bariera językowa była największym wyzwaniem, dlatego IKEA zapewniła naukę języka polskiego w trakcie godzin stażu.

Spotkania z biznesami, samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym – wszystko to pomogło to opracować szereg działań mających na celu budowanie bardziej włączających miejsc pracy, w których wszyscy pracownicy, niezależnie od swojego pochodzenia, czują się akceptowani i wspierani. Inspirownik to cenna publikacja, która może być źródłem inspiracji dla innych organizacji dążących do podobnych celów. IKEA udowadnia, że budowanie włączającego środowiska pracy to proces, który wymaga zaangażowania i współpracy wielu stron, ale przynosi wymierne korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie.