Zarząd GPW dopuścił do obrotu giełdowego akcje hiszpańskiego właściciela polskiego banku BZ WBK Banco Santander.

Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.58 mld akcji o wartości nominalnej 0,5 EUR każda.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Kolejnym krokiem będzie decyzja zarządu GPW o wprowadzeniu akcji do obrotu.

Pojawienie się na warszawskim rynku Banco Santander ma związek z przejęciem Kredyt Banku przez BZ WBK, w którym hiszpański bank ma 69,41% udziałów. Było to ostatnim z wymogów Komisji Nadzoru Finansowego, która w 2012 r. zgodziła się na przejęcie KB. Santander to największy pod względem kapitalizacji bank w strefie euro. W całej Europie hiszpański bank ustępuje tylko HSBC.

Dzięki wejściu Banco Santander na warszawki parkiet kapitalizacja polskich i zagranicznych spółek notowanych na GPW przekroczy 1 bln zł.