Home Aktualności Banco Santander zadebiutował na warszawskiej giełdzie

Banco Santander zadebiutował na warszawskiej giełdzie

Zarząd GPW dopuścił do obrotu giełdowego akcje hiszpańskiego właściciela polskiego banku BZ WBK Banco Santander.

Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.58 mld akcji o wartości nominalnej 0,5 EUR każda.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Kolejnym krokiem będzie decyzja zarządu GPW o wprowadzeniu akcji do obrotu.

Pojawienie się na warszawskim rynku Banco Santander ma związek z przejęciem Kredyt Banku przez BZ WBK, w którym hiszpański bank ma 69,41% udziałów. Było to ostatnim z wymogów Komisji Nadzoru Finansowego, która w 2012 r. zgodziła się na przejęcie KB. Santander to największy pod względem kapitalizacji bank w strefie euro. W całej Europie hiszpański bank ustępuje tylko HSBC.

Dzięki wejściu Banco Santander na warszawki parkiet kapitalizacja polskich i zagranicznych spółek notowanych na GPW przekroczy 1 bln zł.