Trzy piąte pracujących Polaków (62%) przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracowało w sobotę. Najczęściej w zamian otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie (27%), nieco rzadziej dzień „wolny” (19%) – wynika z badania TNS Polska zrealizowanego dla Instytutu Badań Strukturalnych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan z badania widać, że Polacy chcą pracować  w sobotę za dodatkowe pieniądze. W załączniku specjalna infografika, w której zebraliśmy najważniejsze wyniki badania.

lewiatan_infografika_poprawki3-03