Zbliżający się ku końcowi rok 2020 będzie już zawsze kojarzony z pandemią koronawirusa. Dla przedsiębiorstw kojarzyć się będzie ze spadkiem obrotów, obostrzeniami, a w przypadku wielu branż z całkowitym zakazem działalności. Sytuacja ta spowodowała, że budżet państwa musiał bardziej zaangażować się w pomoc udzielaną poszkodowanym przedsiębiorcom. Przy okazji zauważalny był również wzrost zainteresowania innymi formami wsparcia dla przedsiębiorców, w tym także pożyczkami unijnymi. Niestety w jednym i w drugim przypadku przedsiębiorcy natrafiali na skomplikowane,  niejasne procedury i coraz bardziej wydłużający się czas oczekiwania środki finansowe.

Sektor prywatny ma do siebie to, że na zmiany reaguje zdecydowanie szybciej i lepiej niż instytucje publiczne. Nie inaczej jest w przypadku finansowania publicznego. Tam gdzie pojawiają się komplikacje i utrudnienia ze strony sektora publicznego, pojawia się usługa świadczona przez firmę prywatną, która stara się ułatwić  przedsiębiorcom dostęp do pozyskiwania środków unijnych.

Unijne finansowanie 2020

– Bieżący rok był dla nas najlepszym dowodem, że przyjęta przez nas strategia i wdrożone rozwiązania informatyczne w bardzo dużym stopniu ułatwiają przedsiębiorcom sięgnięcie po finansowanie publiczne – mówi Edward Marczuk twórca serwisu pozyskajfinansowanie.pl – Postawiliśmy przede wszystkim na szybkość: zamiast przeglądać dziesiątki stron, czytać skomplikowane opisy produktów w tzw. „nowomowie unijnej”,  każdy przedsiębiorca poszukujący popularnych pożyczek unijnych, może zrobić to na naszym portalu w 4 prostych krokach. Umożliwiliśmy również dokonanie oceny wstępnej, pozwalającej przedsiębiorcy sprawdzić czy w ogóle może liczyć na jakąkolwiek formę pomocy, co w znaczy sposób ułatwia podjęcie decyzji czy ubiegać się o wsparcie i jak zrobić to najlepiej.

Oczywiście sektor prywatny, w tym rozwiązania  oferowane  przez serwis pozyskajfinansowanie.pl, nie mogą wyeliminować wszystkich problemów, które powinny być rozwiązywane systemowo. Trudności takich nie brakuje w procesie ubiegania się o pożyczki unijne. Ich ogromną zaletą jest niewątpliwie niskie lub zerowe oprocentowanie, jednak wymagane są dość wysokie formy zabezpieczeń. Sytuacja ta sprawia, że duża grupa przedsiębiorstw jest pozbawiona do nich dostępu.

Szybkość pożyczania

– Już wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że idealnym rozwiązaniem jest większa synergia działań funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeniowych – przekonuje Edward Marczuk – oba typy instytucji rozdzielają środki publiczne, a ich bliższa współpraca sprawiłaby, że większa liczba przedsiębiorstw mogłaby korzystać z dostępnych pożyczek. Według mnie będzie to szczególnie ważne, w momencie uruchomienia finansowania pochodzącego z nowego unijnego budżetu oraz Funduszu Odbudowy. W tym wypadku będzie liczyć się szybkość dystrybucji środków. Obserwując obecną sytuację postanowiliśmy rozszerzyć możliwości jakie oferuje portal pozyskajfinansowanie.pl. W pierwszym kwartale 2021 roku wyszukiwarka będzie obejmować również produkty poręczeniowe. Nasi użytkownicy będą mogli również wyszukać środki publiczne (w głównej mierze samorządowe)  w postaci tzw. poręczenia wadiów i poręczenia prawidłowej realizacji kontraktu. Dodatkowo wprowadzimy również intuicyjną i szybką wyszukiwarkę szkoleń dofinansowanych ze środków UE, a także preferencyjnych produktów bankowych. Mamy nadzieję, że dzięki temu choć trochę będziemy mogli pomóc polskim przedsiębiorcom.