Polska nie może blokować przyjęcia nowego budżetu UE. Od dnia akcesji do UE Polska otrzymała prawie 190 mld euro. Nasza składka do unijnego budżetu wyniosła nieco ponad 60 mld euro. Bilans jest oczywisty: 130 mld euro zainwestowane w gospodarkę, infrastrukturę, w nowe miejsca pracy. Ponadto w transfer nowoczesnych technologii i metod zarządzania. Dzięki pracy i przedsiębiorczości Polaków, dzięki tym funduszom osiągnęliśmy szybszy wzrost gospodarczy i społeczny. Mamy większy udział w eksporcie i imporcie towarów i usług, jako Polacy czujemy się Europejczykami.

Członkostwo w Unii Europejskiej jest polską racją stanu:

  1. zapewnia Polsce miejsce w wyjątkowej, bo zbudowanej na podstawowych prawach i wartościach, wspólnocie demokratycznych państw Europy,

2. przez zdecydowaną większość społeczeństwa uznawane jest za jedno z największych osiągnięć po 1990 roku,

3. daje Polsce, razem z innymi członkami Unii, silną pozycję w podzielonym świecie. Po tylko razem możemy stanowić przeciwwagę dla globalnych niebezpieczeństw i wyzwań,

4. pozwala budować silny jednolity rynek, gwarantuje swobodny przepływ usług, towarów, kapitału i ludzi,

5. daje gwarancje wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych,

6. unijne fundusze zapewniają Polsce wyjątkowe wsparcie.

Polska nie może blokować przyjęcia nowego budżetu UE- monety i banknoty Euro leżą na dokumencie
Polska nie może blokować przyjęcia nowego budżetu UE

Od dnia akcesji do UE Polska otrzymała prawie 190 mld euro, a nasza składka do unijnego budżetu wyniosła nieco ponad 60 mld euro. Bilans jest oczywisty: 130 mld euro zainwestowano w gospodarkę, infrastrukturę, w nowe miejsca pracy. Ponadto w transfer nowoczesnych technologii i metod zarządzania. Dzięki pracy i przedsiębiorczości Polaków, dzięki tym funduszom osiągnęliśmy szybszy wzrost gospodarczy i społeczny. Mamy większy udział w eksporcie i imporcie towarów i usług, jako Polacy czujemy się Europejczykami.

Unia to nie tylko finansowanie

Przynależność do UE to jednak coś zdecydowanie ważniejszego niż tylko dodatkowe pieniądze dla na polskiej gospodarki. To także budowany przez wiele lat wizerunek w oczach europejskich i światowych inwestorów. Polska zyskała miano kraju stabilnego, praworządnego, gwarantującego bezpieczeństwo inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecne wystąpienia polskiego rządu przeciwko proponowanej zasadzie powiązania wypłaty funduszy unijnych z przestrzeganiem prawa, jednoznacznie podważają zaufanie inwestorów do przestrzegania tych zasad w Polsce.

Ma to bezpośredni wpływ na poziom inwestycji w naszym kraju i perspektywy rozwoju gospodarczego i społecznego.

Znajdujemy się w krytycznym momencie pandemii, a co za tym idzie groźby kryzysu.

Uzgodnione na lipcowym szczycie UE stworzenie funduszu odbudowy i niemalże podwojenie budżetu Unii na najbliższe lata, jest planem wspólnego ratowania sytuacji gospodarczej i społecznej.

Zablokowanie na forum Unii możliwości utworzenia funduszu odbudowy, pozbawi Polskę dostępu do ponad 60 mld euro pomocy. Pozostawi także nasz kraj osamotniony i skłócony z naszymi dotychczasowymi sojusznikami w Europie. Bez tej pomocy nie będziemy w stanie skutecznie ratować gospodarki, miejsc pracy, dochodów rodzin, standardów społecznych, budować odporności wobec kolejnych kryzysów. Apelujemy o skuteczną współpracę z unijnymi instytucjami i liderami.

Eksponowanie w trwających negocjacjach spraw ideologicznych i stawianie przez rząd warunków jest nie do przyjęcia dla demokratycznej Europy. Taka postawa pozbawia Polskę pomocy, bez której polscy przedsiębiorcy nie będą w stanie uratować swoich firm. Ponadto dotychczasowe łańcuchy sprzedaży i dostaw ulegną zniszczeniu.

Przede wszystkim Unia Europejska bez Polski sobie poradzi, Polska bez Unii – nie!

Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność dla dobra Polaków i polskiej gospodarki.

Źródło: BCC