Opodatkowanie CIT spółek komandytowych – komunikat Rady Przedsiębiorczości. Rada Przedsiębiorczości spotkała się w ostatnich dniach z Ministrem Finansów, Tadeuszem Kościńskim. Wyraziła na spotkaniu zaniepokojenie skutkami wprowadzenia opodatkowania CIT spółek komandytowych.

Spółki te są w olbrzymiej większości spółkami funkcjonującymi w sektorze MŚP i nie są wykorzystywane do agresywnej optymalizacji podatkowej. Rada zaapelowała o dalsze rozmowy prowadzące do rezygnacji z tych planów. Tym samym Minister Kościński przyjął do wiadomości zgłaszane przez Radę Przedsiębiorczości wątpliwości. Ponadto strony ustaliły, że kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się nadchodzącym tygodniu.

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych - komunikat RP- puzle białe i jeden niebieski  z napisem tax.
Opodatkowanie CIT spółek komandytowych – komunikat RP

Rada Przedsiębiorczości to przede wszystkim forum współdziałania szefów największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Została reaktywowana 24 marca 2020 rok. Głównie w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją. Pierwotnie powołana 17 listopada 2003 roku. Rada Przedsiębiorczości deklaruje w tym zakresie pełną gotowość – 2 – do współpracy z Rządem i Premierem RP. Ponadto z wszystkimi stronami sceny politycznej.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza. Ponadto Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Źródło: Rada Przedsiębiorczości

Przeczytaj także: Nowe rozwiązania podatkowe – obniżki i ułatwienia

Nowe rozwiązania podatkowe – obniżki i ułatwienia. Na uszczelnieniu systemu podatkowego skorzysta większość przedsiębiorców, tych uczciwych i mniejszych, których Ministerstwo Finansów chce wspierać. Stracą natomiast nieuczciwi – spółki prowadzące agresywną politykę podatkową, w szczególności w wymiarze międzynarodowym. Projekt jest też istotny w kontekście pobudzenia rozwoju naszej gospodarki.

Nowe rozwiązania podatkowe

  • Ministerstwo Finansów przygotowało rozwiązania uszczelniające system podatkowy, a tym samym zapewniające możliwie najlepsze warunki do prowadzenia biznesu w Polsce.
  • Wśród najważniejszych zmian jest przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.
  • Dla wielu firm pakiet oznaczać będzie zmniejszenie wysokości opodatkowania oraz otwarcie możliwości korzystania z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia podatku. Więcej firm skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.