Branża farmaceutyczna od 1 lipca – nowelizacja ustawy. Od 9 lutego 2019 r. obowiązuje w Polsce tzw. Dyrektywa Fałszywkowa. Jest odpowiedzią na rosnący problem sprzedawania sfałszowanych leków w Europie. Dziś, po ponad roku od wprowadzenia obowiązku weryfikacji autentyczności leków, mogłoby się wydawać, że branża farmaceutyczna bez problemów radzi sobie z tym tematem. Jednak już od 1 lipca br. uczestników rynku czekają kolejne zmiany w zakresie ustawy Prawo farmaceutyczne. Tego dnia zaczną obowiązywać kary finansowe za brak weryfikacji autentyczności leków oraz za niewycofanie niepowtarzalnego identyfikatora. Czy polska farmacja jest gotowa na nadchodzące zmiany?

01.07.2020 – czyli nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne

Z początkiem lipca w życie wejdzie art. 127cb, który stanowi o karach pieniężnych dla podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązku weryfikacji autentyczności leków. Wysokość kar będzie różna dla różnych podmiotów, a będzie je można nałożyć na wytwórców, importerów, hurtownie farmaceutyczne oraz apteki. Dla przykładu, te ostatnie będą mogły zapłacić nawet 20.000 zł. Co to oznacza w praktyce?

Każda apteka szpitalna i ogólnodostępna powinna wdrożyć narzędzia umożliwiające prawidłową realizację obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności leków, np. wyposażyć zaplecze placówki w system do skanowania leków.

Branża farmaceutyczna od 1 lipca - nowelizacja ustawy- kobieta w aptece, farmaceutka stoi przed półkami z lekami i czyta skład leku , który trzyma w ręce.
Branża farmaceutyczna od 1 lipca – nowelizacja ustawy

Kogo obowiązuje lipcowa nowelizacja i kto nałoży kary? 

Organami, które mogą zadecydować o nałożeniu kary są Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) lub Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny (WIF).

Karze za brak realizacji obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności produktów leczniczych podlegają: 

  • Podmiot odpowiedzialny – do 500 tys. zł; 
  • Wytwórca lub importer – do 500 tys. zł; 
  • Hurtownia farmaceutyczna – do 500 tys. zł; 
  • Apteka (w tym apteka szpitalna, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej) – do 20 tys. zł.

Czy branża farmaceutyczna jest gotowa na wprowadzenie nowych regulacji?

Polska spółka technologiczna Lideo postanowiła przyjrzeć się temu tematowi i przeprowadzić kompleksowe badanie rynku aptecznego. Jego wyniki pozwolą ocenić zaplecze technologiczne aptek uwzględniające systemy do weryfikacji autentyczności leków, a także zbadać poziom świadomości farmaceutów na temat wchodzących zmian w Prawie farmaceutycznym oraz obaw z tym związanych. Dzięki badaniom będzie możliwe stwierdzenie, czy dalsza edukacja w zakresie obowiązku weryfikacji leków (obłożonego sankcją ustawową z art. 127 cb) jest realną potrzebą tego środowiska oraz czy farmaceuci czują się w pełni gotowi na nadchodzące zmiany.

Podczas badania osoby pracujące w aptekach mają również szansę wskazać newralgiczne obszary w procesie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej.

– Mimo że Rozporządzenie delegowane obowiązuje w naszym kraju już od ponad roku, nadal jest źródłem wielu problemów w codziennej pracy farmaceutów. Warto o nich mówić – to krok do ich eliminacji, a także wskazówka dla firm technologicznych, w którą stronę powinny kierować usługi i optymalizować narzędzia, aby stanowiły one realne wsparcie dla farmaceutów w Polsce. – wyjaśnia Łukasz Zontek, wiceprezes firmy technologicznej Lideo S.A.

Każdy farmaceuta może wziąć udział w badaniu i wyrazić swoją opinię w tym temacie. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://bit.ly/Ankieta_RynekFarmaceutyczny. Wyniki badań posłużą do opracowania przez Lideo raportu rynkowego.

Branża farmaceutyczna w pigułce

Aby jak najlepiej przygotować się do nadchodzących zmian prawnych, niezbędna jest wiedza merytoryczna. Wsparciem w tym zakresie jest dostępny w formie e-booka poradnik branżowy pt. „Dyrektywa fałszywkowa w praktyce, a rynek ochrony zdrowia”. Przede wszystkim porusza on zagadnienia takie, jak nowe regulacje w zakresie Prawa farmaceutycznego, możliwe sankcje, rozwiązania technologiczne dotyczące skanowania leków i dobre praktyki weryfikacji. Kwestią, która wzbudza szereg wątpliwości wśród farmaceutów, są alerty ukazujące się użytkownikom w procesie weryfikacji autentyczności leków. Wyjaśnienie tego problemu również zostało zawarte w e-booku. Poradnik został przygotowany przez spółkę Lideo we współpracy z ekspertami rynku farmaceutycznego oraz prawnikami.

E-book można pobrać pod linkiem: https://bit.ly/PoradnikBranżowy_DyrektywaFałszykowa

Źródło: lideo.tech