Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r. Sierpień jest trzecim miesiącem z rzędu, kiedy zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw odrabia straty spowodowane COVID-19, wciąż jednak pozostaje na poziomie niższym niż rok temu. Dynamika wzrostu wynagrodzeń wciąż przyspiesza.

Zatrudnienie

Według szacunków GUS zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wyniosło 6295 tys., co oznacza wzrost o 43 tys. (0,7%) w stosunku do lipca. Był to trzeci miesiąc z rzędu, kiedy zatrudnienie wzrosło w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrost ten jest jednak wolniejszy niż przed miesiącem. Co może świadczyć o stabilizowaniu się sytuacji na rynku pracy oraz o wygaszaniu efektu powrotu pracowników z różnych form zasiłków. Ponadto obniżonego wymiaru czasu pracy związanych z Tarczą Antykryzysową. W ujęciu rocznym liczba zatrudnionych jest mniejsza o 1,5%.

O stabilizowaniu się sytuacji na rynku pracy świadczą również inne wskaźniki. Należą do nich przede wszystkim dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego. Stopa bezrobocia ustabilizowała się na poziomie 6,1%, czy też sygnały dotyczące liczby ogłoszeń o pracę (wskaźnik liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu w sierpniu wzrósł o 1,5 pkt. do 227,0 pkt. m/m, wg BIEC – wzrost po nieznacznych lipcowych spadkach).

Główny Urząd Statystyczny oszacował przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na 5337,65 zł brutto. Oznacza to spadek w ujęciu miesięcznym o 0,8%. Przy czym przeciętne wynagrodzenia w sierpniu zwykle są niższe od wyników lipcowych oraz wzrost o 4,1% w ujęciu rocznym. Dane te należy uznać za dobre, ponieważ roczna dynamika wynagrodzeń wzrasta. Jest to trzeci miesiąc z rzędu, kiedy obserwujemy ten trend.

Powyższe dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 pracowników.

Źródło: gov.pl