Praca zdalna. Czego oczekują pracownicy? Z analizy firmy PwC wynika, że 75 proc. firm zamierza kontynuować pracę zdalną pracowników po pandemii. Jest to niejako wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników, którzy tak wypowiadają się w ankietach. Firma wyliczyła, że chcieliby oni pracować zdalnie przez 2–3 dni w ciągu tygodnia.

Praca w modelu hybrydowym

Od trzech miesięcy wiele firm prowadzi swoje działania zdalnie. Pracownicy powoli przyzwyczajają się do takiego stanu rzeczy. Jednak przed pracodawcami stanie niebawem wyzwanie, by powroty do biur odbyły się maksymalnie bezpiecznie. Jednocześnie też wielu pracodawców zapowiada, że praca zdalna zostanie z nimi na stałe. Korporacje będą chciały wprowadzić model hybrydowy – czyli część pracy w domu, a część w biurze.

Praca zdalna. Czego oczekują pracownicy? - kobieta pracująca w domu, zdanie, siedzi przy stole, przed otwartym laptopem
Praca zdalna. Czego oczekują pracownicy?

Z analizy PwC wynika, że sami pracownicy chcieliby zachować możliwość pracy zdalnej również po zakończeniu pandemii. Wskazano, że idealnym rozwiązaniem byłyby 2–3 dni home office tygodniowo. PwC opierało się w tej analizie na danych Gartnera, Devire, OWL Laws i GUS. Co nie zaskakuje – pracę zdalną preferują pracownicy z pokolenia Z. Osoby urodzone w drugiej połowie lat 90. i po 2000 r.

Według szacunków PwC, aż 74 proc. firm ma w planach zwiększenie zakresu pracy zdalnej po zakończeniu pandemii.

Z analizy CBRE wynika z kolei, że aż 55 proc. przebadanych rodziców czuje większe zmęczenie, pracując poza biurem. Nie ma według nich zachowania work-life balance. Na ten problem wskazuje 46 proc. osób. Aż 42 proc. ankietowanych chce wyraźnej granicy między życiem prywatnym a zawodowym.

Przepisy prawne

W polskim Parlamencie trwają prace nad uregulowaniem pracy zdalnej. Zgodnie z ustawą z 4 czerwca 2020 r. wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy. Ponadto pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Ustawodawca zakłada, że praca zdalna może być wykonywana tylko wtedy, gdy środki i materiały potrzebne do wykonywania takiej pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną będzie zapewniał pracodawca. Natomiast pracownik przy wykonywaniu pracy zdalnej będzie mógł używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę. Pod warunkiem jednak, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych. W tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

W propozycji prawnej ustawy pojawia się też informacja – na polecenie pracodawcy – pracownik wykonujący pracę zdalną będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności. Uzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik będzie musiał sporządzać tę ewidencję w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu pracodawcy, który będzie mógł w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Źródło: gratka.pl