Jak zatrzymać talenty w przedsiębiorstwie? Nie jest to proste zadanie. Badania rynkowe wskazują, iż co trzeci zatrudniony szuka obecnie nowego zajęcia, a aż 85 proc. osób rozważa zmianę pracy na nową. Co piąty badany zmienił pracę w ciągu roku. Z czego wynika duża rotacja? I co pomoże zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?

Dlaczego Polacy poszukują nowej pracy i jak często ją zmieniają?

Badania rynkowe wskazują, że co piąta osoba w ciągu roku zdecydowała się na przejście do nowego pracodawcy, a 12 proc. badanych zmieniło pracę w ciągu jednego roku do dwóch lat. Aż 73 proc. osób chciałoby więcej zarabiać niż dotychczas – i to ich główna motywacja do zmiany pracy. 26 proc. nie miało możliwości rozwoju u poprzedniego pracodawcy, a co czwarty czuł się niedoceniany.

Istnieje także grupa osób, które przez ponad dekadę pracują u tego samego pracodawcy. To aż 24 proc. pracowników. Co wpływa na ich niesłabnące zaangażowanie? Co zrobić, by zatrudnieni nadal pracowali u nas i rozwijali się w szeregach naszej firmy? Oto kilka działań, które pomogą zminimalizować ryzyko zwolnień.

Jak zatrzymać talenty w firmie? - ludzie siedzą przy biurkach przed ekranami komputerów.
Jak zatrzymać talenty w firmie?

Każdy pracownik powinien być nastawiony na sukces

Jaki jest klucz do zatrzymania pracownika w firmie? Poczuje się z nią związany, o ile jest nastawiony na sukces. Już od samego początku pracownik powinien wiedzieć, jakie są cele firmy i jakie benefity zyska, gdy przedsiębiorstwo będzie rentowne. Posiadanie jasno sprecyzowanego celu daje pracownikom motywację do działania.

Główną rolę w procesie motywacyjnym odgrywają szkolenia. Jak podkreśla Sebastian Kopiej, Prezes Zarządu agencji PR Commplace kluczowa jest motywacja pracowników. Dzięki niej wykonywanie obowiązków zawodowych nie jest przykrą koniecznością, a czymś, co daje satysfakcję. Warto o tym przypominać. Istotne jest zatem organizowanie szkoleń i wyjazdów integracyjnych. Pracownicy doceniają benefity, jakimi są wyjazdy w gronie osób, z którymi pracują na co dzień. Zmotywowany pracownik nie będzie szukał nowej pracy, ale będzie chciał się rozwijać w danej firmie.

Co jeszcze pomaga zwiększyć motywację?

Bez wątpienia programy mentorskie. Pracownicy mają możliwość uczenia się od osób starszych i doświadczonych. To napędza ich do pracy i pokazuje, jak wiele można osiągnąć w danej organizacji.

Pozwól pracownikom wyrażać swoją opinię

Pracownicy muszą czuć, że są częścią firmy i ją budują. W związku z tym daj im wyrażać ich własne zdanie. Istotne jest zbieranie opinii zatrudnionych na temat modelu biznesowego, ale także ich własnego samopoczucia. W ramach ankiet warto pytać, jakich narzędzi potrzebują, a także jakie zmiany organizacyjne są niezbędne, by dobrze czuli się w firmie.

Co jeszcze jest istotne dla współczesnych pracowników?

To elastyczność. Pandemia koronawirusa pokazała, że możliwe jest wykonywanie obowiązków zdalnie. Wiele firm – po pandemii – próbowało wrócić do pracy z biura, a tym samym… straciło część pracowników. Okazuje się, że pracę można wykonywać równie skutecznie z dowolnego miejsca – nie tylko z biura. Pracodawcy powinni być zatem elastyczni i dawać pracownikom większą swobodę działania. Być może w przyszłości najlepiej sprawdzi się zadaniowy system pracy.

Ostatnim elementem, jaki powinieneś wdrożyć do swojej firmy, jest udzielanie pochwał pracownikom. Być może to banał, ale zwiększa motywację i poprawia samopoczucie każdej osoby. Doceniaj nie tylko duże projekty – zwracaj uwagę także na małe sukcesy. Podejmowanie działań nakierowanych na dobrobyt pracownika pomoże ci zatrzymać go w firmie, a także pozytywnie wpłynie na employer branding.

Źródło: PR Commplace