Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Poczta Polska podpisały deklarację współpracy w zakresie budowy usług e-administracji i rozwijania kompetencji cyfrowych obywateli. Plany Poczty Polskiej obejmują utworzenie do 500 Centrów Aktywności Cyfrowych (CAC) oraz umożliwienie bezpłatnego dostępu do Internetu w 4500 placówkach pocztowych.

Współpraca Poczty i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji to część Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, który ma na celu powszechny dostęp do szybkiego internetu i e-administracji oraz rozwój cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Poczta Polska, posiadająca rozwiniętą sieć ok. 7500 placówek pocztowych w całym kraju jest naturalnym partnerem resortu administracji i cyfryzacji w projekcie budowania nowoczesnej, przyjaznej obywatelom administracji publicznej, opartej na technologiach teleinformacyjnych. Inicjatywa ta wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, którzy nie będą musieli podróżować do oddalonych o wiele kilometrów urzędów, aby złożyć dokumenty.

Nasza współpraca umożliwi obywatelom załatwianie spraw urzędowych w placówkach pocztowych i przyczyni się do informatyzacji administracji. To dobra forma wykorzystania ogromnego potencjału jaki ma Poczta, na który składa się kilkutysięczna sieć placówek i nowoczesne cyfrowe rozwiązania – powiedział Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.

W Centrach Aktywności Cyfrowej w placówkach Poczty Polskiej będzie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany, otworzyć działalność gospodarczą w systemie CEIDG, zweryfikować dowód rejestracyjny i prawo jazdy oraz przez całą dobę korzystać z bezpłatnego Wi-Fi. Zakres dostępnych usług będzie w przyszłości poszerzany. Przy uwzględnieniu pozyskania finansowania, plany Poczty Polskiej obejmują utworzenie do 500 CAC oraz umożliwienie bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie wszystkich placówek własnych Poczty Polskiej tj. 4500 placówek na terenie całej Polski.

Poczta Polska jest sygnatariuszem Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, zainicjowanego przez MAC w 2013 r. oraz współzałożycielem inicjatywy Thinktankcyfrowy.pl, mającej na celu wspieranie cyfryzacji polskiej gospodarki. Poczta konsekwentnie wykorzystuje i udoskonala rozwiązania z obszaru nowych technologii. Strategia spółki na najbliższe lata jest oparta o rozwój pocztowych usług cyfrowych, obsługę handlu e-commerce oraz usługi finansowe.

Porozumienie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji umożliwi Poczcie Polskiej świadczenie usług na linii obywatel – państwo. Jesteśmy wiarygodnym partnerem w realizacji usług e-government dla obywateli – powiedział Jerzy Jóźkowiak, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Odpowiedzią na elektronizację komunikacji, projektowane zmiany ustawodawstwa europejskiego oraz rosnące oczekiwania klientów jest ciągle rozbudowywana oferta e-usług cyfrowych i hybrydowych na platformie Envelo. W momencie debiutu platformy w 2013 r. znajdowały się na niej trzy podstawowe produkty: neoznaczek, neokartka i neolist.

W kolejnych miesiącach dodano neofakturę i neorachunki. W 2014 r. uruchomiono aplikację Envelo na telefony komórkowe. Obecnie trwają prace nad nowoczesnym systemem digitalizacji korespondencji tradycyjnej. Każdy użytkownik, który podpisze umowę z Pocztą Polską, będzie mógł otrzymywać na skrzynkę Envelo skany korespondencji przychodzącej. Doświadczenia zdobyte przy projektowaniu usług cyfrowych Poczty Polskiej posłużą teraz do stworzenia funkcjonalnych i innowacyjnych rozwiązań w obszarze e-goverment.

źródło: Poczta Polska