Startup Spark 2.0 wraz z firmą Ericsson Polska szuka technologicznych i społecznych rozwiązań startupowych do walki z COVID-19. Zatem każda z młodych firm na realizację swoich pomysłów może otrzymać maksymalnie 160 tys. zł.

Zgłoszenia do „Startup Spark: Change the future” przyjmują do poniedziałku 30 marca br. (do końca dnia).

Startup Spark 2.0 to program akceleracyjny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Finansują go w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dlatego jego celem jest połączenie potencjału startupów z zasobami, infrastrukturą i doświadczeniem dojrzałego biznesu. Jednak przy jednoczesnej edukacji średnich i dużych firm w zakresie otwierania się na innowacje i współpracę ze startupami.

W specjalnej rundzie „Spark: Change the future” (szybka ścieżka) akcelerator poszukuje startupów z pomysłami i rozwiązaniami z obszaru edukacji, wsparcia osób w grupie ryzyka, analizy danych, bezpieczeństwa, izolacji, prewencji, monitorowania i innych, które pomogą niwelować gospodarcze, społeczne i zdrowotne skutki wywołane przez CoVid-19 (koronawirusa).

Startupy mogą liczyć na:

  • wsparcie finansowe. Startup zakwalifikowany do akceleracji może uzyskać do 160 tys. zł.
  • połączenie z odbiorcą technologii. Na okres akceleracji każdy startup zostaje połączony z odbiorcą technologii, który jest zainteresowany rozwojem i wdrożeniem jego produktu/usługi. Startup Spark współpracuje z 11 odbiorcami.
  • doradztwo mentora. Na czas trwania akceleracji, każdemu ze startupów zostaje przydzielony mentor operacyjny. Przez okres procesu akceleracji (do 6 miesięcy) startup rozwija swoje rozwiązanie przy ścisłej współpracy z odbiorcą technologii oraz mentorem operacyjnym.

 Wspieramy inicjatywę i zaangażowanie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dlatego w misję poszukiwania, stymulowania i rozwoju nowych rozwiązań mogących pomóc nie tylko biznesowi, ale i całemu społeczeństwu w obliczu obecnego kryzysu wywołanego wirusem. Zatem cieszymy się, że zespół Startup Spark dostosował swój program akceleracyjny do bieżących pilnych potrzeb – mówi Jacek Bukowicki, ekspert z Departamentu Rozwoju Startupów PARP.

Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: wsparcie@startupspark.io. Więcej informacji: link.